Skip to: Bij personen met schizofrenie is er een verband tussen betekenis toekennen aan eigen levensverhaal en kansen op herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met schizofrenie is er een verband tussen betekenis toekennen aan eigen levensverhaal en kansen op herstel

Eén van de subjectieve domeinen die invloed kunnen hebben op een gunstig herstelproces is het ontwikkelen (of terugwinnen) van een visie op het eigen levensverhaal als consistent en zinvol. In deze Amerikaanse studie (N=103) werd bekeken of personen met schizofrenie met een volledig levensverhaal zich ook in hun dagelijks leven goed voelden. Hiertoe werd de Scale to Assess Narrative Development (STAND) met de subschalen sociale waarde, sociale vervreemding, persoonlijke kracht en visie op eigen ziekte afgenomen en vergeleken met de uitkomsten van de Quality of Life Scale (QLS), de Indiana Psychiatric Illness Interview (IPII), de Rosenberg Self-Esteem Schedule (RSES), de Beck Hopelessness Scale (BHS) en de PANNS. Het blijkt dat de personen met een hogere STAND-score ook sociaal beter functioneren. Persoonlijke levensverhalen vormen een uniek domein in het herstelproces en zijn direct verbonden met een positieve houding in het dagelijks leven.
Lysaker PH, Ringer J, Maxwell C, McGuirea A & Lecomte T (2010). Personal narratives and recovery from schizophrenia. Schizophrenia Research 121 (1-3), 271-276.

Back To Top