Skip to: Bij personen met EPE op de langere termijn 58% in remissie en 38% in herstel

Kenniscentrum Phrenos website

Bij personen met EPE op de langere termijn 58% in remissie en 38% in herstel

Er zijn enkele heterogene meta-analyses naar de uitkomsten voor EPE (inclusief eerste episode van schizofrenie) op het gebied van remissie en recovery (herstel) uitgevoerd. In deze Engelse systematische review en meta-analyse werden de gepoolde prevalenties voor remissie en herstel (gedefinieerd volgens nauw omschreven criteria) bij personen met EPE en schizofrenie beoordeeld. Er werden alleen longitudinale studies meegenomen met follow-up metingen van langer dan 1 jaar (n=79; 19072 patiënten met EPE). Remissie werd geoperationaliseerd als symptomatische of functionele verbetering van minimaal 6 maanden. Herstel werd geoperationaliseerd als een multidimensionaal concept met verbeteringen van minimaal 2 jaar in het sociale – en het maatschappelijke (incl. werk of opleiding) domein. Er werden 44 studies in de meta-analyses geïncludeerd die data over remissie rapporteerden, 19 studies rapporteerden over herstel en 16 over beide. De gepoolde prevalentie van remissie bij 12.301 personen met EPE was 58% (60 studies, gemiddelde follow-up periode van 5,5 jaar). De recentere studies hadden hogere remissie uitkomsten dan oudere studies. De remissie uitkomsten waren significant hoger in Afrika, Azië en Noord-Amerika in vergelijking met Europa en Australië. De gepoolde prevalentie van herstel bij 9642 personen met EPE was 38% (35 studies, gemiddelde follow-up periode 7,2 jaar). De herstelcijfers voor Noord-Amerika (71%) waren significant hoger dan voor Europa (21,8%). Er werden geen significante verschillen gevonden in de mate van herstel tussen personen met EPE (34,4%) en personen met schizofrenie (30,3%). Het aantal personen dat herstelde bleek na 2 jaar niet meer af te nemen. Bij patiënten met slechte uitkomsten wordt dat al in een vroeg stadium zichtbaar in plaats van dat verslechtering progressief is in het beloop van de ziekte. Voor het eerst is in een grote meta-analyse aangetoond dat herstel bij personen met EPE op de langere termijn niet afneemt.
Lally J, Ajnakina O, Stubbs B, Cullinane M, Murphy KC, Gaughran F, Murray RM. (2017). Remission and recovery from first-episode psychosis in adults: systematic review and meta-analysis of long-term outcome studies. Br J Psychiatry. 7 Oct 5.

Back To Top