Skip to: Bij patiënten met psychose blijkt de mate van sociale steun na vijf jaar sterk samen te hangen met die na één jaar, maar niet met die bij het begin

Kenniscentrum Phrenos website

Bij patiënten met psychose blijkt de mate van sociale steun na vijf jaar sterk samen te hangen met die na één jaar, maar niet met die bij het begin

In deze Canadese studie (N=132) werd de sociale steun gemeten bij patiënten van het Prevention and Early Intervention Program for Psychoses (PEPP) bij het begin van de behandeling, na één jaar en na vijf jaar. Daarnaast werd gemeten: de duur van de onbehandelde psychose/ziekte (DUP= Duration of Untreated Psychosis en DUI=Duration of Untreated Illness), het algemene functioneren en functionele uitkomsten na vijf jaar. Doel van het onderzoek was om op te sporen welke van de gemeten uitkomsten de sociale steun na vijf jaar het beste kon voorspellen. De volgende meetinstrumenten werden gebruikt: Structured Clinical Interview DSM-IV (voor DUI en DUP), General Assessment of Functioning (GAF), Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) en Life Chart Schedule (LCS)(voor symptomen en algemeen functioneren), Wisconsin Quality of Life Scale-Provider Version (WQL-P) (meet sociale steun). Het blijkt dat de gemeten sociale steun na vijf jaar significant samen hangt met de scores van de sociale steun na één jaar, en niet met de scores van sociale steun bij het begin van het traject, en ook niet met de leeftijd, de opleiding, DUP, DUI of de gemeten symptomen bij de start. De mate van sociale steun voorspelt los van alle andere parameters het algemene niveau van functioneren bij de onderzochte groep. Daarom is het volgens de auteurs van belang om al bij het begin van de behandeling interventies aan te bieden gericht op het verbeteren van de sociale relaties.
Norman RMG, Windell D, Manchanda R, Harricharan R & Northcott S (2012). Social support and functional outcomes in an early intervention program. Schizophrenia Research 140 (1-3), 37-40.

Back To Top