Skip to: Bij migranten die naar Nederland komen is het relatieve risico op psychose in het eerste jaar laag, maar neemt daarna soms flink toe

Kenniscentrum Phrenos website

Bij migranten die naar Nederland komen is het relatieve risico op psychose in het eerste jaar laag, maar neemt daarna soms flink toe

Er zijn aanwijzingen dat migranten uit met name ontwikkelingslanden, die naar West-Europa komen, meer dan gemiddeld een psychotische stoornis ontwikkelen. Dit ondanks dat wordt aangenomen dat migranten een positieve selectie van de bevolking van hun geboorteland vormen: het Healthy Migrant Effect (HME). Het verhoogde risico op psychose bij migranten wordt toegeschreven aan sociale stressfactoren in het gastland. In deze Nederlandse cohort studie werd het relatieve risico op psychose bij eerste-generatie migranten naar Nederland (N=1.281.678; ouder dan 10 jaar) vergeleken met een vergelijkbare groep autochtone Nederlanders (N=2.524.313; controlegroep; ouder dan 10 jaar) over de periode 2011-2016. Als bronnen dienden: de bevolkingsregistratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek; de voorgeschreven medicatie uit het systeem van het Zorginstituut Nederland; de database met gegevens van Diagnose Behandel Combinaties van de Nederlandse Zorgautoriteit. Met behulp van burgerservicenummers (BSN) konden de data uit die systemen aan elkaar gelinkt worden. De eerste melding van een psychose werd vastgesteld door data over de uitgifte van antipsychotische medicatie (AM) en/of door zorgverzekeraarsclaims voor de behandeling voor een psychose. De Incidence Rate Ratios (IRRs) voor migranten in vergelijking met de controlegroep werden per jaar vanaf de aankomst van de migranten uitgerekend. De IRR van AM was 0.22 in het aankomstjaar (jaar 1) en nam geleidelijk toe naar 1.38 in jaar 6. De IRR van een verzekeringsclaim nam toe van 0.57 in jaar 1 tot 1.87 in jaar 5. Dus bij aankomst is het risico op psychose bij migranten laag. Er kon onderscheid gemaakt worden tussen vier migrantengroepen naar afkomst: 1. sub-Sahara Afrikaanse landen; 2. andere niet-westerse landen; 3. Oost-Europa; 4. westerse landen. Bij migranten uit sub-Sahara Afrika was de verzekeringsclaim al hoog in jaar 1 (IRR=2.46), vooral bij de groep 10-20-jarigen (IRR=6.09). Bij de migranten uit andere niet-westerse landen nam de IRR al in jaar 2 significant toe (IRR=1.28). De lage algemene IRR in jaar 1 is dus vooral toe te schrijven de andere twee groepen. De migrantengroepen uit niet-westerse landen zijn vaak vluchtelingen die traumatische gebeurtenissen hebben meegemaakt.
Termorshuizen F, Selten JP. (2022). Risk of psychosis among migrants to the Netherlands by time since arrival. Psychol Med. 2022 May 5:1-10.

Back To Top