Skip to: Bij meer dan een derde van de mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) wordt na 3 jaar zelfstigma gemeten

Kenniscentrum Phrenos website

Bij meer dan een derde van de mensen met een Eerste Psychotische Episode (EPE) wordt na 3 jaar zelfstigma gemeten

Zelfstigma is een belangrijke barrière voor herstel bij mensen met een psychotische stoornis. In deze Chinese studie (N=160; 15-25 jaar) werden mensen die instroomden bij een vroege interventie bij psychose (VIP) programma, dat twee of drie jaar duurde, nog twee jaar gevolgd met als doel het opsporen van voorspellers van zelfstigma. De 160 deelnemers kregen in het kader van een RCT binnen het VIP-programma óf 3 jaar óf 2 jaar intensieve begeleiding. De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na 2 en 3 jaar afgenomen: de Chinese-bilingual Structured Clinical Interview for DSM-IV (CB-SCID), Duur van Onbehandelde Psychose (DOP), de Interview for the Retrospective Assessment of the Onset of Schizophrenia (IRAOS), Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS), de Calgary Depression Scale (CDS), de Simpson-Angus Scale (SAS), de Abnormal Involuntary Movement Scale (AIMS), de Drug Attitude Inventory (DAI-10), de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS) en de 36 Item Short Form Health Survey (SF-36). Zelfstigma werd met de Self-Stigma Scale-Short Form (SSS-S) gemeten, alleen na 3 jaar en niet op baseline. Bij de follow-up meting, 3 jaar na baseline, bleek 36,8% van de deelnemers matige tot hoge niveaus van zelfstigma, gemeten met de SSS-S, te hebben. Er werden geen significante verschillen gevonden tussen degenen die 3 jaar en degenen die 2 jaar intensief begeleid waren. Uit de regressie analyse bleek dat een hoge mate van zelfstigma onafhankelijk voorspeld wordt door van het vrouwelijk geslacht zijn, een langere DOP hebben gehad, het aantal psychiatrische ziekenhuis opnames voordat de studie begon en meer positieve symptomen op baseline.
Ho RWH, Chang WC, Kwong VWY, Lau ESK, Chan GHK, Jim OTT, Hui CLM, Chan SKW, Lee EHM, Chen EYH. (2018). Prediction of self-stigma in early psychosis: 3-Year follow-up of the randomized-controlled trial on extended early intervention. Schizophr Res. 2018 May;195:463-468.

Back To Top