Skip to: Bij een Eerste Psychotische Episode wordt terugval voorspeld door negatieve symptomen op baseline, ongeacht de behandelstrategie

Kenniscentrum Phrenos website

Bij een Eerste Psychotische Episode wordt terugval voorspeld door negatieve symptomen op baseline, ongeacht de behandelstrategie

Uit de literatuur komt naar voren dat bij een Eerste Psychotische Episode (EPE) slechtere functionele uitkomsten op de langere termijn voor een groot deel voorspeld worden door meer ernstige negatieve symptomen op baseline (BNS) en de frequentie van terugval. In deze Nederlandse studie (N=103) werd gebruik gemaakt van de follow-up data na 7 jaar van een EPE-cohort, waarbij één deel minder antipsychotica kreeg of helemaal werd afgebouwd (DR-strategie) en het andere deel voortdurend antipsychotica bleef gebruiken (MT-strategie), om te kijken wat de gevolgen voor de functionele uitkomsten waren. Dit artikel is een secundaire analyse op die data waarbij werd gekeken naar het verband tussen BNS en gevoeligheid voor terugval en of het verband tussen terugval en slechte functionele uitkomsten gedeeltelijk verklaard kan worden door BNS. Over de periode van 7 jaar werden gegevens over terugval verzameld en over de Duur van de Onbehandelde Psychose (DOP). Verder werden bij begin en na 7 jaar afgenomen: de Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) (positieve en negatieve symptomen) en de Groningen Social Disability Schedule (sociaal functioneren). De analyses werden o.a. gedaan met behulp van logistische regressies. Het bleek dat een langere DOP en meer ernstige BNS de waarschijnlijkheid op terugval deed toenemen. Het effect van de behandelstrategie (DR of MR) had geen significant effect op de terugval als er gecorrigeerd werd op DOP en BNS. Slechtere functionele uitkomsten werden voorspeld door meer terugvallen, ernstige BNS en de MT-behandelstrategie. Hoe ernstiger de negatieve symptomen op baseline waren, des te groter was het risico op terugvallen tijdens de follow-up periode. BNS was de sterkste voorspeller van terugval, terwijl het aantal terugvallen de sterkste voorspeller was voor functionele uitkomsten. Voortgezette lage dosis MT-behandelstrategieën konden geen terugval voorkomen. De auteurs stellen voor om de antipsychotica onderhoudsbehandeling voor de EPE-subgroep, die gevoelig is voor terugval, eventueel met hogere doses antipsychotica te blijven behandelen.
Wunderink L, van Bebber J, Sytema S, Boonstra N, Meijer RR, Wigman JTW. (2020). Reprint of: Negative symptoms predict high relapse rates and both predict less favorable functional outcome in first episode psychosis, independent of treatment strategy. Schizophr Res. 2020 Nov;225:69-76.

Back To Top