Skip to: Bij afbouw van behandeling door een VIP-team moet de cliënt geleidelijk en duidelijk worden voorbereid op het leven na de VIP-behandeling

Kenniscentrum Phrenos website

Bij afbouw van behandeling door een VIP-team moet de cliënt geleidelijk en duidelijk worden voorbereid op het leven na de VIP-behandeling

In Engeland kan de Vroege Interventie bij Psychose (VIP)-behandeling maximaal 3 jaar duren. Daarna wordt de deelnemer overgedragen aan de eerste lijn (huisarts) of als het nog niet zo goed gaat aan de gespecialiseerde ggz. Toch zijn er geen praktische handleidingen over hoe die overdracht het beste kan worden uitgevoerd, hoewel een rimpelloze overgang van de behandeling door een VIP-team naar een andere dienst door de NHS officieel wordt gegarandeerd. In deze Britse kwalitatieve studie (N=15; 13 mannen) werden deelnemers die door een VIP-team waren behandeld en die reeds van de VIP-omgeving naar een andere behandelomgeving waren overgedragen, geïnterviewd over wat zij als bevorderende en belemmerende factoren bij die overgang hadden ervaren. De interviews duurden gemiddeld 30 minuten en werden geanalyseerd met behulp van thematische analyse. Tien deelnemers waren overgedragen aan de ambulante ggz. Uit de data kwamen vier thema’s naar voren: 1. Zich klaar voor ontslag voelen; 2. Relatie met VIP-team en vertrouwen; 3. Concrete planning voor het ontslag maken; 4. Leven na de VIP-behandeling: verwachtingen van de toekomstige behandeling en het veilige vangnet van het VIP-team. De ervaringen waren sterk gekleurd door hoe de deelnemer de therapeutische band met het VIP-team had ervaren. Bij een goede, stabiele band werden de besluiten van de behandelaars veel meer vertrouwd dan als de hechting als onveilig was ervaren. Het ontslagproces moet idealiter geleidelijk verlopen, de deelnemers moeten de tijd krijgen om te gaan wennen aan de toekomstige omgeving en om afscheid te gaan nemen van het VIP-team. Een duidelijke markering van de overgang werd op prijs gesteld door de deelnemers. Dat de deelnemers in noodgevallen nog een beroep kunnen doen op het hen vertrouwde VIP-team werd zeer gewaardeerd.
Loughlin M, Berry K, Brooks J, Bucci S. (2019). Moving on from early intervention for psychosis services: Service user perspectives on the facilitators and barriers of transition. Early Interv Psychiatry. 2019 Jan 22. [Epub ahead of print].

Back To Top