Skip to: Begeleid zelfstandig wonen project in Washington is cruciaal voor herstelproces van bewoners

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleid zelfstandig wonen project in Washington is cruciaal voor herstelproces van bewoners

Begeleid zelfstandig wonen project in Washington is cruciaal voor herstelproces van bewoners

Het verband tussen de woonomgeving en mate van herstel van personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) staat centraal in dit Amerikaanse artikel. De data komen uit een kwalitatieve studie waarin focusgroepen –bijeen geroepen tussen 2008 en 2010- werd gevraagd naar hoe hun ervaringen met het begeleid zelfstandig wonen project Recovery Communities (RC’s) in Washington bijdraagt aan hun subjectieve gevoel van herstel (recovery). Een RC met EPA is gehuisvest in een appartementencomplex, heeft 4 à 5 slaapkamers en wordt begeleid door twee case managers. De kernprincipes zijn: veiligheid, acceptatie, respect, groei en verbinding met anderen. De meeste bewoners van de onderzochte RC’s zijn Afro-Amerikaanse vrouwen. De bewoners geven aan dat de RC’s een fundamentele rol hebben gespeeld in hun herstelproces. Uit de thematische analyse komen er drie contextuele domeinen naar voren die volgens de bewoners tot het herstelproces bijdragen: 1. De dienstverlening door de case managers; in de ogen van de bewoners is de RC een vorm van GGZ-dienstverlening. 2. De fysieke omgeving blijkt een plaats van veiligheid en comfort, geeft de bewoners een thuisgevoel. 3. De sociale omgeving van de RC’s voelt voor vele bewoners “als een familie “. De RC’s bieden constructieve sociale interactie, ondersteunende betekenisvolle relaties, sociale mogelijkheden en integratie en bevorderen hierdoor het herstelproces.
Carpenter-Song E, Hipolito MM & Whitley R. (2012). “Right here is an oasis”: how “recovery communities” contribute to recovery for people with serious mental illnesses. Psychiatric Rehabilitation Journal 35 (6), 435-40.

Back To Top