Skip to: Begeleid sporten in een speciaal laagdrempelig activiteitencentrum kan cruciale rol vervullen in het herstelproces van mensen met psychische problemen

Kenniscentrum Phrenos website

Begeleid sporten in een speciaal laagdrempelig activiteitencentrum kan cruciale rol vervullen in het herstelproces van mensen met psychische problemen

Psychische problemen hebben vaak een negatieve invloed op het dagelijkse en sociale functioneren. Het doen van lichamelijke oefeningen of sporten kan potentieel bijdragen aan het verbeteren van de psychische gezondheid en het herstelproces. In deze kwalitatieve Noorse studie (9 interviews; 5 vrouwen, 4 mannen) wordt verslag gedaan van de ervaringen van mensen met psychische problemen of verslavingsproblemen met gerichte en begeleide sporttrainingen in een laagdrempelig activiteitencentrum. Het activiteitencentrum kon door iedereen op zijn eigen tijd en voor onbepaalde tijd bezocht worden, zonder enige verwijzing. De deelnemers konden in groepsverband deelnemen aan duur- en krachttrainingen. De data uit de semi-gestructureerde interviews werden thematisch geordend met behulp van een fenomenologische benadering. Het belangrijkste overkoepelende thema was het onderscheid tussen ‘binnen’ (= het activiteitencentrum) en ‘buiten’ (= de samenleving). Verder werden drie hoofdthema’s gevonden: I. ‘Je mag jezelf zijn’: het activiteitencentrum werd als een veilige plek ervaren waarin men niets hoefde op te houden. Als positief werd ook ervaren dat er geen wachtlijst en dat het gratis was. II. ‘Het is meer dan alleen sporten’: iedereen voelde zich gewaardeerd door de begeleiders en men vond het fijn de trainingen te doen met gelijkgestemden. Door de onderlinge contacten voelde het activiteitencentrum als een wederzijds ondersteunende omgeving. Velen zeiden ook dat men zich door de lichamelijke oefeningen zowel mentaal als fysiek beter voelde. III. Overgang: terug naar buiten. De ervaringen die men in het activiteitencentrum op deed hadden positieve gevolgen voor andere levensdomeinen. De ondersteuning en de sociale contacten droegen bij aan de ontwikkeling van een zelfhulp strategie. Velen wilden ‘de grote stap’ naar zelfstandig activiteiten in de samenleving ondernemen gaan zetten. Het activiteitencentrum diende als een liminale ruimte (=drempelruimte) waar een transitie opgang kan worden gebracht. In dit geval werd een volgende stap in het herstelproces gezet omdat men zich veilig, geaccepteerd en ondersteund voelde en burgerschap ervoer.
Danielsen KK, Øydna MH, Strömmer S, Haugjord K. (2021). “It’s More Than Just Exercise”: Tailored Exercise at a Community-Based Activity Center as a Liminal Space along the Road to Mental Health Recovery and Citizenship. Int J Environ Res Public Health. 2021 Oct 7;18(19):10516.

Back To Top