Skip to: Amerikaanse Self-Help Agencies dragen substantieel bij aan ontwikkeling van recovery doelen

Kenniscentrum Phrenos website

Amerikaanse Self-Help Agencies dragen substantieel bij aan ontwikkeling van recovery doelen

Amerikaanse dienstverlenende organisaties voor personen met een psychiatrische stoornis die volledig door cliënten (consumers) zelf worden bestuurd. De gedachte erachter is dat personen die in een organisatie “empowered” worden, ook in hun persoonlijke leven meer empowered zullen worden. Daardoor wordt herstel (recovery) bevorderd. SHA-inloopcentra beiden sociale steun, materiële hulp en mogelijkheden om werkervaring op te doen. In deze RCT (N=505) werd het verschil in op herstel gerichte uitkomstmaten gemeten tussen SHA gecombineerd met het aanbod van een Community Mental Health Agency (CMHA) en alleen CMHA. Na 8 maanden bleek dat de deelnemers aan SHA+CMHA significant beter scoorden op de uitkomstmaten persoonlijke empowerment (F=3.99), self-efficacy (F=11.20), sociale integratie (F=12.13), hoop (F=4.36) en psychologisch functioneren (F=4.49) dan de deelnemers aan alleen CMHA.
Segal SP, Silverman CJ & Temkin TL (2010). Self-Help and Community Mental Health Agency Outcomes: A Recovery-Focused Randomized Controlled Trial. Psychiatric Services 61 (9), 905-910.

Back To Top