Skip to: Ambulant Vroeg Interventie Team voor jongeren met hoog risico op psychose effectief in terugdringen van psychotische-, depressieve- en angst-symptomen

Kenniscentrum Phrenos website

Ambulant Vroeg Interventie Team voor jongeren met hoog risico op psychose effectief in terugdringen van psychotische-, depressieve- en angst-symptomen

Het grootste deel van de psychische stoornissen ontstaat tussen het 14de en 24ste levensjaar. Over het algemeen wordt aangenomen dat het kosteneffectief is om in een vroege fase van een psychische stoornis interventies aan te bieden. In deze Engelse studie wordt verslag gedaan van de cliëntkenmerken van en behandelingsresultaten bij een groep jongeren met een hoog risico op een psychose (n=57; tussen 14-17 jaar) die drie jaar door het Central Norfolk Early Intervention Team (CNEIT), voornamelijk ambulant, werd behandeld. Het CNEIT biedt outreachende hulp in de vorm van o.a. cognitieve gedragstherapie, case management en sociale ondersteuning aan de jongere en zijn familie. De volgende meetinstrumenten werden op baseline, na 12 maanden en na 3 jaar afgenomen: de Positive and Negative Symptom Scale (PANSS), de Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II), Beck Anxiety Inventory (BAI), de Schizotypal Symptoms Inventory (SSI), de Global Assessment of Functioning Scale Symptoms, de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS), de Brief Core Schema Scales (BCSS) en de Camberwell Assessment of Need (CAN). Op baseline werd onderscheid gemaakt tussen de groep met ernstige/middelmatige psychotische symptomen op de PANSS (n=34; 63.9%;) en de groep met milde symptomen op de PANSS (n=23). Na 12 maanden had nog maar 40,7% ernstige/middelmatige symptomen. Op baseline had 68,6% van de cliënten middelmatige of ernstige depressiesymptomen zoals gemeten met de BDI-II en had 60% ernstige angstsymptomen zoals gemeten met de BAI. Op baseline had 39,3% geen enkele bezigheid op het gebied van (vrijwilligers) werk of opleiding. Na 12 maanden en na 3 jaar was er een significante verbetering opgetreden op sociaal- en arbeidsgebied volgens de SOFAS (van gemiddeld=54.93 naar gemiddeld =71.29). Ook de scores voor depressie en angst namen af. Na drie jaar kon 64,7% van de cliënten worden doorverwezen naar de huisarts: de complexiteit van de problemen was succesvol naar een aanvaardbaar niveau teruggebracht.
Lower R, Wilson J, Medin E, Corlett E, Turner R, Wheeler K & Fowler D. (2015). Evaluating an early intervention in psychosis service for ‘high-risk’ adolescents: symptomatic and social recovery outcomes. Early Intervention in Psychiatry 9 (3), 260-7.

Back To Top