Skip to: Alternatieve termen om de fase met een risico op een psychose te beschrijven worden door verschillende stakeholders als minder stigmatiserend beoordeeld

Kenniscentrum Phrenos website

Alternatieve termen om de fase met een risico op een psychose te beschrijven worden door verschillende stakeholders als minder stigmatiserend beoordeeld

Specifiek psychiatrisch taalgebruik en labeling zijn van belang om klinische en theoretische concepten accuraat te beschrijven. De psychiatrische labels worden vaak geassocieerd met stigma en vormen een barrière voor cliënten om hulp te zoeken. Voor het label ‘schizofrenie’ zijn in verschillende Aziatische landen al vriendelijke termen ontwikkeld. Er is veel debat over de termen die gebruikt worden om de At-Risk Mental State (ARMS) voor een psychose te omschrijven, zoals ARMS, Ultra High Risk (UHR) en Attentuated Psychotic Syndrome (APS). In deze Australische studie werden met behulp van een focusgroep met jongvolwassen ervaringsdeskundigen met een psychotische stoornis nieuwe termen ontwikkeld om die risicovolle mentale toestand te omschrijven en ter beoordeling voorgelegd aan een groep jongeren die behandeld werd (N=46), een groep verzorgers van jongeren met een psychotische stoornis (N=24) en een groep hulpverleners (N=52). De focusgroep kwam met drie alternatieve termen die als minder stigmatiserend werden beschouwd: Pre-Diagnosis Stage (PDS); Potential of Developing a Mental Illness (PDMI); Disposition for Developing a Mental Illness (DDMI). De data werden verzameld middels vragenlijsten waarin aan de deelnemers o.a. werd gevraagd of ze de termen ARMS, UHR en APS kenden en begrepen, en of de termen ARMS, UHR, APS, PDS, PDMI en PDMI stigmatiserend, nuttig en inzichtgevend waren. Er werden geen grote verschillen in de oordelen tussen de drie groepen gevonden. Alle drie de groepen gaven de voorkeur aan de termen PDS en PDMI, terwijl de termen UHR en APS als meest stigmatiserend werden ervaren. Ook kwam naar voren dat de term ARMS de problemen van de patiënten het best verklaarde. Behalve de term APS, werden de overige termen door alle drie de groepen goed begrepen. Het is overigens niet uit te sluiten dat een term als PDMI ook stigmatiserend kan gaan werken. Bijna alle deelnemers aan dit onderzoek waren het erover eens dat zo vroeg mogelijk volledige openheid aan de patiënt met een risico op een psychose moet worden gegeven over zijn toestand, met alle labels die daar bij horen.
Polari A, Street R, Conus P, Finkelstein A, Hartmann JA, Kim SW, McGorry P, Schley C, Simmons M, Stratford J, Thompson A, Yung A, Nelson B, Lavoie S. (2021). Patients’, carers’ and clinicians’ attitudes towards alternative terms to describe the at-risk for psychosis state. Schizophr Res. 2021 Nov;237:69-75. Epub 2021 Sep 8.

Back To Top