Skip to: Algemene publiek ziet herstel van personen met EPA meer als een proces en herstel van verslaafden meer als een uitkomst

Kenniscentrum Phrenos website

Algemene publiek ziet herstel van personen met EPA meer als een proces en herstel van verslaafden meer als een uitkomst

Het Amerikaanse SAMSHA omschrijft herstel als: ‘een veranderingsproces waardoor personen hun gezondheid en welzijn verbeteren, een zelfgestuurd leven leiden en pogen het maximale uit zichzelf te halen’. Herstel voor personen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) wordt gezien als zowel een uitkomst (symptomenvrij) als een proces (management van symptomen). Met betrekking tot verslaafden beschouwt SAMSHA herstel voornamelijk als abstinentie van het gebruik van middelen (uitkomst). In deze Amerikaanse studie werd aan het algemene publiek (n=195) voorgelegd hoe men tegen herstel aankijkt en of er onderscheid wordt gemaakt tussen herstel van personen met EPA en herstel van verslaafden. Ook werd gevraagd of men herstel (als proces én als uitkomst) als een mogelijkheid (kan gebeuren) of als een verwachting (zou moeten gebeuren) opvat. Ten slotte werd gevraagd of herstel bij ernstige stoornissen (schizofrenie; opiatenverslaving) anders wordt gewaardeerd dan bij lichtere stoornissen (depressie; alcoholisme). De deelnemers werden middels Amazon’s Mechanical Turk (MTurk) geworven. Er werd een eigen vragenlijst afgenomen met vragen over hoe men tegen herstel bij personen met EPA en verslaafden aankeek. Ook werd de Recovery Scale (RS) afgenomen. Het bleek dat voor personen met EPA de percepties en verwachtingen van herstel als proces veel meer werden onderschreven dan herstel als uitkomst. Dat gold des te meer voor personen met schizofrenie (dat als de meest ernstige stoornis werd beschouwd). Voor verslaafden was dat omgekeerd: herstel werd voor deze groep veel meer als een uitkomst (abstinentie) gewaardeerd. Wel dacht men dat alcoholverslaafden makkelijker konden herstellen (opgevat als proces) dan opiaatverslaafden. Er was weinig ruimte voor harm reduction.
Corrigan PW, Qin S, Davidson L, Schomerus G, Shuman V, Smelson D. (2019). How does the public understand recovery from severe mental illness versus substance use disorder? Psychiatr Rehabil J. Jun 27.

Back To Top