Skip to: Adolescenten met ernstige psychische problemen denken deels anders over het herstelconcept dan volwassenen

Kenniscentrum Phrenos website

Adolescenten met ernstige psychische problemen denken deels anders over het herstelconcept dan volwassenen

Het herstelconcept is een integraal onderdeel van de ggz in Engeland geworden. Er is veel onderzoek gedaan naar hoe volwassen ggz-cliënten over herstel denken: voor hen staat herstel voor een proces waarin verbondenheid, hoop, optimisme, identiteit, betekenis en empowerment centraal staan. Hoe jongeren met psychische problemen herstel ervaren is veel minder beschreven. In dit Engelse kwalitatieve onderzoek (N= 23, tussen de 14-25 jaar) werd onderzocht hoe jongeren die in contact zijn geweest met ggz-voorzieningen tegen het concept herstel aankijken en welke factoren herstel makkelijker maken of tegenhouden. De data uit de semi-gestructureerde interviews werden met behulp van thematische analyse geordend. Vier kernthema’s kwamen naar voren: 1. De betekenis van herstel voor jonge mensen: voor een deel wordt herstel gezien als een persoonlijk niet-lineair proces, maar voor een ander deel wordt herstel ook opgevat als stabiel en zonder symptomen zijn. 2. De jonge ggz-cliënten zijn zich ervan bewust dat familieleden en hulpverleners anders over herstel denken dan zijzelf. Vooral ouders hebben hoge verwachtingen van herstel en hopen dat hun kind weer ‘normaal’ wordt. 3. De doelen van herstel worden vaak in polariserende termen ervaren: a. Onafhankelijk zijn vs. de juiste hoeveelheid ondersteuning krijgen; b. Symptoonreductie vs. leren omgaan met de symptomen; c. De beste versie van zichzelf worden vs. zichzelf leren ontdekken. 4. De volgende bevorderende factoren -die tevens belemmerende factoren kunnen zijn- voor herstel werden door de geïnterviewden genoemd: zinvolle activiteiten hebben; ondersteunende netwerken hebben; toegang tot ggz-voorzieningen; verbinding met hulpverleners; gezamenlijke opvatting over herstel; diagnose; hoop en motivatie. Adolescenten en jongvolwassen zijn psychologisch voortdurende in ontwikkeling en dat geldt ook voor deze leeftijdsgroep met psychische problemen. Om voor jongeren relevant te zijn moeten die ontwikkelingsaspecten in het herstelconcept geïntegreerd worden.
Law H, Gee B, Dehmahdi N, Carney R, Jackson C, Wheeler R, Carroll B, Tully S, Clarke T. J. (2020). What does recovery mean to young people with mental health difficulties? – “It’s not this magical unspoken thing, it’s just recovery”. Ment Health. 2020 Aug;29(4):464-472.

Back To Top