Skip to: Active Recovery Triade

Kenniscentrum Phrenos website

Active Recovery Triade

Active Recovery Triade (ART), ofwel Actieve Herstel Triade, richt zich op de behandeling van een groep die ten onrechte wat buiten beeld was geraakt: mensen met een psychiatrische aandoening die al lang in ggz-instellingen en RIBW’s wonen. Vaak lijkt voor die groep het zicht op herstel verdwenen.

ART wil breken met het idee dat er voor deze groepen geen (vorm van) herstel mogelijk is en pleit voor samenwerking tussen drie groepen: cliënten, naasten en hulpverleners, de driehoek (triade) uit de naam. Niet de behandelaars formuleren het hersteldoel, maar de cliënt. Vervolgens worden cliënten gemotiveerd om gebruik te maken van herstelinterventies. Dat herstel kan op verschillende gebieden plaatsvinden: herstel van gezondheid (psychisch en lichamelijk herstel), herstel van identiteit (persoonlijke doelen, relaties, zingeving, herstel van het dagelijks leven (zelfzorg, daginvulling, financiën), herstel van maatschappelijke rollen (activering, werk, opleiding).

ART past daarmee in het bredere verband van specialistische zorg voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, waarin meerdere modellen (Resource Group, Flexibele ACT, IHT, HIC) samen een geheel kunnen vormen. Inmiddels is er ook een gevalideerde ART-Monitor, waarmee de modelgetrouwheid kan worden gecontroleerd.

Back To Top