Skip to: Aanwijzing dat op herstel gerichte hulpverlening tot betere uitkomsten bij cliënten leidt

Kenniscentrum Phrenos website

Aanwijzing dat op herstel gerichte hulpverlening tot betere uitkomsten bij cliënten leidt

Om de recovery-principes breder geaccepteerd te krijgen is het van belang om aan te tonen dat als deze in de hulpverlening worden toegepast ze ook effect sorteren. In deze cross-sectionele, grootschalige Canadese studie wordt empirisch onderzocht of er een verband is tussen de mate waarin 79 ACT-teams hun hulpverlening baseren op herstel-principes en de uitkomsten op cliëntniveau. De mate van hersteloriëntatie werd vastgesteld met de Recovery Self-Assessment (RSA) schaal door cliënten (n=1400), familieleden (n=241), teammanagers (n=66), hulpverleners (n=518). De uitkomsten werden verzameld met behulp van de Toolkit for Measuring Psychosocial Rehabilitation Outcomes (PSR). Het blijkt dat de correlaties tussen RSA-scores en PSR-uitkomsten per groep verschilt. De enige significante correlatie bij de cliënten was die tussen meer respect geven aan cliënt (= een recovery-principe) en goede uitkomsten op werkniveau. Bij de hulpverleners waren er meer significante correlaties: tussen het meer betrekken van de cliënt bij de hulpverlening (= een recovery-principe) en minder opnamedagen en grotere deelname aan begeleid leren. Er zijn dus aanwijzingen dat het toepassen van herstel-principes door ACT-teams tot gunstige uitkomsten kan leiden.
Kidd SA, George L, O’Connell M, Sylvestre J, Kirkpatrick H, Browne G, Odueyungbo AO & Davidson L (2011). Recovery-Oriented Service Provision and Clinical Outcomes in Assertive Community Treatment. Psychiatric Rehabilitation Journal 34 (3), 194-201.

Back To Top