Skip to: Aanvullende e-IMR interventie heeft beperkte toegevoegde waarde

Kenniscentrum Phrenos website

Aanvullende e-IMR interventie heeft beperkte toegevoegde waarde

Illness Management and Recovery (IMR) is een gestructureerde cursus met begeleiding waarin cliënten met ernstige psychische aandoeningen leren om hun persoonlijke hersteldoelen te bereiken en vaardigheden te ontwikkelen om beter met hun ziekte om te gaan. In deze Nederlandse kwalitatieve procesevaluatie werden de voor- en nadelen van een elektronische-IMR (e-IMR)-interventie die als aanvulling op en gelijktijdig met een reguliere face-to-face IMR-cursus werd aangeboden onderzocht. Deze procesevaluatie werd uitgevoerd omdat tijdens de RCT waarin de e-IMR interventie was aangeboden, gebleken was dat er weinig gebruik van was gemaakt. Op het e-IMR platform werden 11 modules aangeboden met o.a. informatie over succesvole copingstrategieën en videos met verhalen van ervaringsdeskundigen over hun herstelproces. De deelnemers werden door de begeleiders uitgenodigd het e-IMR platform te gebruiken, dat was geen verplichting. Er werden interviews afgenomen met 27 deelnemers aan de RCT (waarvan 10 van het e-IMR platform gebruik gemaakt hadden) en 11 begeleiders. De data werden met behulp van thematische analyse geanalyseerd. Bepaalde componenten van de e-IMR interventie hadden volgens de deelnemers en begeleiders toegevoegde waarde, met name de filmpjes van de ervaringsdeskundigen, de overzichtspagina en de wekelijkse confrontaties met de hersteldoelen. De meeste deelnemers vonden de eHealth componenten moeilijk te vinden. Sommige deelnemers hadden zelf geen computer of tablet en/of weinig ervaring met het werken in een digitale omgeving. Van tevoren was dit niet gechekct. Er was geen persoonlijke begeleiding bij het gebruik van de e-IMR interventie. Zowel de begeleiders als de deelnemers vonden het e-IMR platform inflexibel en het was niet mogelijk om groepsgewijs samen digitaal te werken. Ook psychotische symptomen en cognitieve beperkingen vormden voor de deelnemers barrières om het platform te gebruiken. De aanvullende e-IMR interventie heeft enige aanvullende waarde en is mogelijk haalbaar.
Beentjes TAA, van Gaal BGI, Vermeulen H, Nijhuis-van der Sanden MWG, Goossens PJJ. (2021). A Blended Electronic Illness Management and Recovery Program for People With Severe Mental Illness: Qualitative Process Evaluation Alongside a Randomized Controlled Trial. JMIR Ment Health. 2021 Jan 20;8(1).

Back To Top