Skip to: Aanhoudende Negatieve Symptomen (PNS) zijn reeds aanwezig bij klein deel van personen die een Ultra Hoog Risico (UHR) op een psychose lopen

Kenniscentrum Phrenos website

Aanhoudende Negatieve Symptomen (PNS) zijn reeds aanwezig bij klein deel van personen die een Ultra Hoog Risico (UHR) op een psychose lopen

Aanhoudende negatieve symptomen of Persistent Negative Symptoms (PNS) zijn primaire negatieve symptomen die minimaal 6 maanden in de context van de diagnose van een psychotische stoornis voortduren en die al vroeg in het beloop van de ziekte aanwezig zijn. Secundaire negatieve symptomen zijn symptomen als reactie op o.a. positieve symptomen of medicatie. Negatieve symptomen zijn o.a. vervlakking van het gevoelsleven, onvermogen om te genieten (anhedonie) en verminderd enthousiasme of motivatie (apathie). In de literatuur worden prevalenties van PNS bij groepen met een eerste psychose gerapporteerd van 7% tot 31%. In dit Australische onderzoek werd bekeken in hoeverre patiënten die volgens de CAARMS een Ultra Hoog Risico op een psychose hebben (n=363) PNS hadden en welke kenmerken die eventuele PNS-groep ten opzichte van de niet-PNS-groep heeft. De meetinstrumenten werden afgenomen bij alle individuen die tussen 1993 en 2006 in de Personal Assessment and Clinical Evaluation (PACE) kliniek in Melbourne werden behandeld. De follow-up metingen waren tussen 2007 en 2008. Behalve de Comprehensive Assessment of At-Risk Mental States (CAARMS) werden afgenomen: de Schedule for Assessment of Negative Symptoms (SANS), de Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), de Premorbid Adjustment Scale (PAS), de Social and Occupational Functioning Assessment Scale (SOFAS), de Quality of Life Scale (QLS), een neurocognitieve batterij en de Childhood Trauma Questionnaire (CTQ). PNS werd met schalen van de SANS en de BPRS vastgesteld. De prevalentie van PNS in de UHR-groep was 6,1%. Op baseline had de PNS-groep in vergelijking met de niet-PNS-groep: a. slechtere premorbide sociale aanpassing; b. slechtere taalbeheersing; c. was meer mishandeld in de kindertijd. Bij de follow-up meting was het psychosociale functioneren en de snelheid van informatieverwerking van de PNS-groep significant slechter dan die van de niet-PNS-groep. PNS kan vroeg worden opgespoord.
Yung AR, Nelson B, McGorry PD, Wood SJ, Lin A. (2018). Persistent negative symptoms in individuals at Ultra High Risk for psychosis. Schizophr Res. 2018 Oct 26.

Back To Top