Skip to: Kennisagenda Ypsilon

Kenniscentrum Phrenos website

Kennisagenda Ypsilon

De onderzoekswereld verandert! Cliënt en familie spelen een steeds belangrijker rol  in wat er wordt onderzocht, hoe het wordt onderzocht en hoe we de resultaten moeten interpreteren. Daarvoor heeft Ypsilon, vereniging van familieleden en naasten van mensen met psychosegevoeligheid, een kennisagenda gemaakt, waarin ze beschrijven welke speerpunten wat hen betreft boven aan de onderzoeksagenda komen. In het document staat ook welk onderzoek er tot nog toe gedaan is in opdracht van Ypsilon.

Oproep

Ypsilon vraagt onderzoekers in Nederland of ze met hun onderzoeksthema’s kunnen aansluiten op deze agenda. Onderzoekers kunnen hun onderzoeksvoorstel voorleggen aan Ypsilon voor commentaar. Ypsilon wil graag samenwerken aan subisidieaanvragen, denkt mee in de begeleidingscommissie of doen graag voorstellen  voor (promotie)onderzoek op een van de thema’s. De eerste stappen zijn intussen al gezet!

Visiesheet kennisagenda

Neemt u deel aan een onderzoeksconsortium, dan vraagt Ypsilon u of u de kennisagenda wilt agenderen. U kunt hieronder de Visiesheet Kennisagenda van Ypsilon downloaden.
Visiesheet kennisagenda

Contact

Landelijk bureau Ypsilon
Daendelsstraat 57
2595 XT Den Haag
T (088) 000 21 20
E ypsilon@ypsilon.org
www.ypsilon.org

 
 

Back To Top