Skip to: Kennis- en Participatiefestival

Kenniscentrum Phrenos website

Kennis- en Participatiefestival

Het ministerie van SZW, GGZ Nederland, UWV en de Programmaraad organiseren het Kennis- en Participatiefestival: Naar duurzaam werk voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Dit festival is op 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 17.00 uur met een inloop vanaf 9.30 uur in 1931 Congrescentrum te ‘s Hertogenbosch. De staatsecretaris van SZW, Tamara van Ark, en de staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, openen de bijeenkomst.

Psychische klachten en stigma belemmeren mensen nog veel te vaak om werk te vinden en te behouden. Het aantal mensen met een psychische aandoening in een uitkeringssituatie is groot en neemt toe, terwijl onderzoek steeds overtuigender laat zien dat werk de psychische gezondheid en het herstel juist ten goede komt. Goede samenwerking tussen de sector GGZ en de sector Werk & Inkomen is daarbij een belangrijke succesfactor. De afgelopen periode zijn er initiatieven genomen om de samenwerking tussen GGZ, gemeenten, UWV, werkgevers en cliëntorganisaties te bevorderen. Zo hebben GGZ NL en UWV sinds 2012 een convenant, hebben de ministeries van SZW en VWS het project Mensenwerk gestart en is recent door het ministerie van SZW de financiële impuls stimulering regionale samenwerking GGZ en Werk & Inkomen beschikbaar gesteld. Inmiddels wordt in 31 arbeidsmarktregio’s uitvoering gegeven aan de projectplannen om arbeidsparticipatie van mensen met een psychische kwetsbaarheid te vergroten door middel van samenwerking tussen partijen in het sociaal domein.

Kennis- en Participatiefestival

Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein en aandacht aan de samenwerkingsverbanden in de arbeidsmarktregio’s staan centraal in het programma  van het festival. Wat is (nog meer) nodig om mensen met een psychische kwetsbaarheid aan werk te helpen en te houden en hoe geven we hieraan invullen? Kenniscentrum Phrenos werkt mee om het programma vorm te geven.

Inschrijven

U kunt zich hier alvast inschrijven. Begin maart wordt het programma gepubliceerd.

Meer informatie

Back To Top