Skip to: Kennis en Participatie Festival: groot succes

Kenniscentrum Phrenos website

Kennis en Participatie Festival: groot succes

Op 24 mei kwamen ruim 700 mensen bijeen in de Brabanthallen te ’s Hertogenbosch voor het Kennis en Participatie Festival, georganiseerd door UWV, GGZ Nederland, De Programmaraad en Ministerie van Sociale Zaken. Dagvoorzitter was Jacobine Geel (voorzitter bestuur GGZ Nederland)

Film van Yentl

De ochtend begon met een mooie verwijzing naar Individuele Plaatsing en Steun (IPS) als succesvolle re-integratiemethode in het filmpje over Yentle (te bezichtigen via de website van Samen Sterk zonder Stigma)

1,5 miljoen extra

Daarna kwamen de twee staatssecretarissen van VWS en Sociale Zaken aan het woord. Zij riepen beiden op tot meer aandacht voor re-integratie van mensen met psychische aandoeningen.  De bewindspersonen ondersteunen de samenwerking tussen Werk en Inkomen en de ggz van harte en zetten samen met UWV nog eens 1,5 miljoen euro extra in die moeten helpen bij de toeleiding naar werk, onder meer via Individuele Plaatsing en Steun (IPS) en via pilots bij werkgevers.

Ondertekening nieuwe convenant

Vervolgens was er veel aandacht voor het nieuwe convenant dat ondertekend werd door GGZ Nederland, UWV, Cedris, Divosa, de Federatie Opvang, Mensen Met Mogelijkheden, MIND, RIBW Alliantie, Stichting Samen Sterk Zonder Stigma en VNG. Met de ondertekening wordt de lopende samenwerking uit 2012 tussen UWV en GGZ Nederland geïntensiveerd en verbreed. De ministeries van SZW en VWS en werkgeversorganisatie AWVN zijn nauw betrokken bij het nieuwe convenant.

Vigdis Sveinsdottir over IPS in Noorwegen

De ochtend werd afgesloten met een keynotespreker uit Noorwegen: Vigdis Sveinsdottir, die de IPS-praktijk, -onderzoek en beleid in Noorwegen de revu liet passeren.

Workshops en presentaties

In de middag waren er veel workshops en lezingen over Toeleiding naar en behoud van werk, Kennisdeling, onderzoek- en methodiekontwikkeling (onder andere  over arbeid als medicijn, Welness Recovery Action Plan en werk, stigma en werk), Destigmatisering,  Het betrekkenen ondersteunen van werkgevers en Regionale samenwerking.

Kenniscentrum Phrenos had een stand op de informatiemarkt waar veel vraag was naar informatie over IPS en over WRAP.

Op de website van Samen voor de klant staan de links naar de presentaties.

Zie ook het nieuwsbericht op Rijksoverheid.nl

Back To Top