Skip to: Jaap van Weeghel Penning 2022, draag je collega nu voor!

Kenniscentrum Phrenos website

Jaap van Weeghel Penning 2022, draag je collega nu voor!

Ter gelegenheid van het afscheid van Jaap van Weeghel als wetenschappelijk directeur van Phrenos heeft het bestuur van Phrenos op 9 september 2021 de Jaap van Weeghel Penning in het leven geroepen. Jaap van Weeghel, emeritus hoogleraar, was de eerste bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen (Tilburg University). De eerste Jaap van Weeghel Penning wordt uitgereikt  tijdens het Nationale Psychosecongres op 29 september 2022.

Tijdens dit congres geven we aandacht aan de vele betekenissen van psychose. Psychose zal worden belicht vanuit verschillende invalshoeken; van crosscultureel tot biologisch, in historisch perspectief, persoonlijke ervaringen en in maatschappelijke context. De prijs bestaat naast de Penning uit een geldbedrag van € 1.500.

Waar staat de Penning voor?

De penning verwijst naar maatschappelijke participatie en burgerschap van mensen met (ernstige) psychische problemen. Rehabilitatie, sociale inclusie, functioneel herstel, maatschappelijk herstel, re-integratie en destigmatisering verwijzen eveneens naar deze thematiek. Het gaat om meerdere maatschappelijke terreinen: wonen, werken, leren, dagbesteding, sociale, intieme en familierelaties, inkomen, sport en cultuur. Maar evenzeer gaat het om fenomenen die deelname op voornoemde terreinen in de weg staan: stigma, victimisatie, kansenongelijkheid, cognitieve beperkingen etc.

Voor wie is de Penning?

• Een persoon die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt op (één of meer van) deze terreinen, en dan met name op het gebied van kennisontwikkeling en kennistoepassing.
• Cruciaal daarbij is dat deze persoon een duidelijke verbinding legt tussen wetenschap (beleid) en praktijk (en liefst ook met beleid): het beschikbaar en toegankelijk maken van wetenschappelijk gefundeerde methodieken, interventies, programma’s, benaderingen.
• Bij voorkeur is deze persoon actief op alle onderdelen van de kenniscyclus: probleemanalyse, programma- of interventieontwikkeling, wetenschappelijke toetsing en implementatie.
• De persoon put hierbij uit drie kennisbronnen: wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Deze persoon zal in de regel een onderzoekersprofiel hebben, maar zal daarnaast wellicht ook nog andere rollen in het werkveld vervullen.
• Hij/zij zal reeds enige landelijke, en wellicht internationale, bekendheid genieten. De persoon bevindt zich ongeveer in het midden van zijn/haar loopbaan.

Hoe kun je een voordracht doen?

Personen die verbonden zijn aan een deelnemende organisatie van Phrenos kunnen kandidaten voordragen voor de penning. De kandidaten zelf kunnen werkzaam zijn in de eigen organisatie, een andere deelnemende organisatie of van een organisatie daarbuiten.
De jury bestaat uit een aantal leden van het Phrenos bestuur, de wetenschappelijk directeur van Phrenos en Jaap van Weeghel. In september krijgen 3 genomineerden bericht over hun voordracht.
Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend via dit formulier.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend via dit formulier. Stuur je voordracht voor 18 september naar jnitsche@kcphrenos.nl

Back To Top