Skip to: Irene van de Giessen keynotespreker tijdens Congres All Inclusive

Kenniscentrum Phrenos website

Irene van de Giessen keynotespreker tijdens Congres All Inclusive

Op 1 februari organiseert het Kennisconsortium destigmatisering en sociale inclusie het Congres All Inclusive. We vroegen keynotespreker Irene van de Giessen, consulent/directeur Stichting HerstelTalent, adviseur afdeling EPA NVvP en bestuurslid van Kenniscentrum Phrenos waarom het onderwerp zo urgent is, wat we kunnen doen en wat het congres hieraan bij kan dragen.

Waarom is het zo urgent dat we ons bezighouden met destigmatisering en sociale inclusie?

Irene van de Giessen: “De cijfers over stigmatisering van mensen met een psychische aandoening zijn schokkend. Mensen voelen zich – vaak al op jonge leeftijd – uitgesloten door de maatschappij. Dit zelfde geldt vaak net zo goed voor hun familie. Wanneer we hier niets aan doen zullen we met de huidige hoeveelheid mensen die een psychische aandoening krijgen, een nieuwe laag in de maatschappij creëren die het gevoel heeft structureel niet mee te mogen doen. Daarbij komt nog eens dat onze maatschappij steeds ingewikkelder wordt, waardoor het voor veel mensen het al moeilijk genoeg is om aansluiting te vinden. Ook het gegeven dat ggz in een omslag zit waarin ambulantisering de norm wordt, speelt mee en heeft zijn weerslag op het leven van veel mensen.”

Wat is er volgens jou zeker nodig om destigmatisering en sociale inclusie te bereiken?

“Het is van belang dat mensen meer kennis hebben over psychische aandoeningen, maar ook over hoe we in het algemeen met elkaar praten over emoties, gevoelens en problemen. Er is behoefte aan een cultuur waarin kwetsbaarheid een normaal gegeven is. Iedereen is immers kwetsbaar.
Ook zouden meer mensen hun verhaal moeten kunnen delen, niet per se met deskundigen, maar gewoon met de buurvrouw of met vrienden zonder bang te zijn om veroordeeld te worden of uitgesloten.
De media kunnen hierin een rol spelen door enerzijds positieve rolmodellen op te voeren die hebben leren leven met hun beperkingen en krachten. Anderzijds kunnen zij ervoor zorgen dat er zorgvuldig wordt gecommuniceerd in kranten over mensen met psychische aandoeningen en verwarde personen.
Op het gebied van werk kan regelgeving rond bijvoorbeeld WIA en Wajong ervoor zorgen dat mensen niet uitgesloten worden uit onze maatschappij, maar dat het bijdraagt aan opnieuw deelnemen aan onze maatschappij.”

Wat draagt het Congres All Inclusive hieraan bij?

“Tijdens het congres is er ruimschoots aandacht voor de verschillende onderwerpen die samenhangen met de wens om een inclusieve samenleving te zijn. Het congres zet het onderwerp goed op de agenda. Deelnemers kunnen hier hun kennis over het onderwerp vergroten. De lezingen en workshops zijn erop gericht dat deelnemers zich bewust worden van wat zij zelf kunnen bijdragen.”

Inschrijven en meer informatie over het Congres All Inclusive

Back To Top