Skip to: IPS werkt! Eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS

Kenniscentrum Phrenos website

IPS werkt! Eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS

Voor mensen die in de praktijk met Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werken of zich als professional in opleiding willen verdiepen in de methode IPS, is onlangs IPS werkt! Handboek werken en leren met Individuele Plaatsing en Steun verschenen. Dit handboek is het eerste Nederlandstalige handboek over de methodiek IPS. Het laat zien dat IPS werkt en resultaten oplevert voor mensen met (ernstige) psychische aandoeningen die een gewone baan willen of een opleiding willen doen of hervatten.

Wat is IPS?

IPS (Individuele Plaatsing en Steun) is een evidence-based methode om mensen met een ernstige psychische aandoening die graag willen werken, te helpen bij het verkrijgen en behouden van een betaalde baan of opleiding.
IPS onderscheidt zich van andere rehabilitatiemethoden dat de klant meteen op zoek gaat naar een betaalde baan, daar aan de slag gaat en dan jobcoaching krijgt en eventuele trainingen of cursussen gaat volgen (place, then train). Ook wordt de arbeidsbegeleiding geïntegreerd met de ggz-hulpverlening. IPS wordt in heel Nederland al ingezet vanuit ggz-instellingen die werken voor mensen met een ernstig psychische aandoening en staat volop in de belangstelling om voor een bredere doelgroep ingezet te worden.

Het handboek IPS werkt!

Het handboek bestaat uit drie delen die ook goed afzonderlijk te raadplegen zijn. In het eerste deel worden de principes van IPS uitgelegd en wordt de wetenschappelijke onderbouwing behandeld.
In het tweede deel staat de IPS-praktijk centraal. Hoe ziet een IPS-traject eruit? Hoe schat je de arbeidsmogelijkheden van een klant in? Ook het opbouwen van een netwerk van werkgevers die mensen met een psychische kwetsbaarheid in dienst willen nemen wordt beschreven. Er is ook aandacht voor jobcoaching bij IPS, want dat blijkt een vak apart. Ten slotte komt de toepassing van IPS aan de orde voor mensen die met een opleiding willen beginnen, vervolgen of behouden. Dit is vooral van toepassing voor jongeren die bijvoorbeeld door een psychose hun opleiding hebben onderbroken. Voor hen is het van belang dat ze een startkwalificatie verkrijgen voor de arbeidsmarkt en dus eerst een opleiding afmaken.
In het derde deel komt de implementatie van IPS aan bod. Dit vergt niet alleen het aanleren van een nieuwe methodiek, maar ook een verankering in de instelling. In dit deel ook aandacht voor de bekostiging, de competenties van een IPS-trajectbegeleider en het modeltrouw werken.
Door het hele boek heen staan testimonials van cliënten, hun naasten en IPS-trajectbegeleiders, maar ook bij behandelaars, zorgbestuurders en betrokkenen bij UWV en gemeenten. Mensen die enthousiast zijn over IPS en vertellen wat het hen oplevert.

Voor wie?

IPS werkt! is bedoeld voor werkers in de arbeidsrehabilitatie en arbeidsre-integratie, hulpverleners van F-ACT- en VIP-teams en (woon-)begeleiders van RIBW’en. Het boek is ook interessant voor medewerkers van sociale wijkteams, gemeentelijke diensten Werk en Inkomen en UWV, bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en HR(M)-medewerkers.
Deze uitgave kan ook gebruikt worden bij de sociale studies, zorgopleidingen en de opleiding HRM op hbo-niveau.

De auteurs

De redacteuren (tevens auteurs) Jaap van Weeghel en Harry Michon zijn vanaf de introductie van IPS nauw betrokken bij het onderzoek naar en de implementatie van IPS in Nederland.
Prof. dr. Jaap van Weeghel is wetenschappelijk directeur van Kenniscentrum Phrenos, hoofd onderzoek en zorgontwikkeling bij GGZ Dijk en Duin (Parnassia Groep) en bijzonder hoogleraar Rehabilitatie en maatschappelijke participatie van mensen met ernstige psychische aandoeningen aan Tranzo, Universiteit van Tilburg.
Dr. Harry Michon is senior wetenschappelijk medewerker bij het programma Re-integratie van het Trimbos-instituut. Hij doet onderzoek naar en adviseert over de participatie en arbeidsrehabilitatie van mensen met een kwetsbare maatschappelijke positie.
Verschillende andere experts en betrokkenen bij IPS in de praktijk hebben hoofdstukken in het boek geschreven.
IPS werkt! is tot stand gekomen op initiatief van en mogelijk gemaakt door Kenniscentrum Phrenos.
Het handboek is uitgegeven door Coutinho en te bestellen via:
https://shop.coutinho.nl/store_nl/ips-werkt.html
Wilt u meer weten over IPS: bezoek de website www.werkenmetIPS.nl of neem contact op met Cris Bergmans (stafmedewerker IPS, Kenniscentrum Phrenos)

Back To Top