Skip to: Inventarisatie buitenland good practices in de langdurende zorg

Kenniscentrum Phrenos website

Inventarisatie buitenland good practices in de langdurende zorg

Kenniscentrum Phrenos heeft samen met GGZ Nederland een inventarisatie gemaakt van ontwikkelingen en innovaties in de langdurende ggz in Schotland en Zweden. Deze inventarisatie is een van de bouwstenen van een programma voor de innovatie van de langdurende ggz om de transformatie in de Wmo en Wlz vorm te geven.
In de inventarisatie is gezocht naar good practices in Zweden en Schotland  op de thema’s herstelproces en zelfredzaamheid, participatie, (beschermd) wonen, ondersteuning netwerk en informele zorg.
Die good practices werden geselecteerd waarvan de inhoud in Nederland een toevoeging zouden zijn op de vele al bestaande goede initiatieven.
Uit de inventarisatie kwamen ook een aantal algemene factoren naar voren, die als rode draad door de verschillende good practices heen lopen:
– Actieve betrokkenheid van cliënten en naasten, en inzet van ervaringsdeskundigheid;
– Actieve evaluatie en het systematisch volgen van de good practices met als doel deze (tussentijds) te verbeteren en bredere uitwisseling en kennisdeling op gang te brengen;
– Bevordering van inzet en bruikbaarheid van nieuwe vormen van aanbod zoals eHealth;
– Het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het lokale niveau.
De conclusie van de inventarisatie bevat ten slotte een aantal aanbevelingen met betrekking tot de keuze van good practices, nadere aandacht voor wonen en nadere analyse van belangrijke organisatorische randvoorwaarden van de geselecteerde good practices.
Download hier de Eindrapportage van de inventarisatie buitenland inzake good practices langdurende zorg.
 

Back To Top