Skip to: Inspiratiesessies Freedom First

Kenniscentrum Phrenos website

Inspiratiesessies Freedom First

Freedom First. Onder deze titel organiseren Lister en de FIT-academy van GGZ NHN dit jaar een aantal inspiratiesessies met debatten om met hulpverleners en cliënten te bediscussiëren hoe vrijheid voor mensen met psychische problemen versterkt kan worden in een ambulant en wijkgericht zorglandschap in Nederland. Vrijheid wordt opgevat als eigen ruimte om keuzes te maken, regie te voeren maar ook als ruimte voor zingeving en sociale inclusie. Het gaat evenzeer om het recht op volwaardig burgerschap: het recht op meedoen en meebeslissen en het recht op gelijke behandeling. Vanuit deze rechtenbenadering bediscussiëren we vraagstukken rond dwang en wilsbekwaamheid.
In Nederland is de ambulantisering in de ggz in een stroomversnelling gekomen en worden discussies gevoerd over dilemma’s die hulpverleners daarbij ervaren. Het gaat dan om het spanningsveld tussen wat we willen (idealen), wat we kunnen (de praktijk) en wat we moeten (wettelijke eisen). Tijdens de inspiratiesessies willen we op dit spanningsveld reflecteren door zowel praktijken te bezoeken als hulpverleners en andere betrokkenen te laten vertellen over hun ‘knoop in de buik’ die ze ervaren als idealen en praktijk op gespannen voet met elkaar lijken te staan. We willen elkaar inspireren en uitdagen tot reflectie op de eigen praktijk en bezinning op het eigen handelen.
Dit initiatief voor de debattenreeks is ontstaan door onze ervaringen in Triëst, Italië waar we onderzoek hebben gedaan naar de ervaringen met wijkgerichte zorg. Triëst is interessant omdat daar veertig jaar geleden de keuze werd gemaakt het psychiatrisch ziekenhuis te sluiten en niet langer te werken met gesloten deuren. Op dit eerste seminar zal ook Roberto Mezzina, geneesheer directeur uit Triëst, aanwezig zijn om op zijn eigen ervaringen met ambulantisering te reflecteren.
De organisatie is in handen van Lister en de FIT-academy van GGZ NHN in samenwerking met het Trimbos-instituut, EAOF, Altrecht en kenniscentrum Phrenos. De start is op 17 en 18 februari. We bieden een tweedaags programma met werkbezoeken en debatten in Utrecht en Heiloo. Andere inspiratiesessies volgen in de loop van het jaar, in andere regio’s van het land. Elk programma zal een andere thematische verdieping hebben.
Het volledige programma met beschrijving van de werkbezoeken kunt u hier vinden. De kosten voor deelname bedragen €150,-, incl. avond en lunchbuffet en afsluitende borrel.  Inschrijven kan middels deze link.
Meer informatie? Stuur een bericht naar FIT-academy@ggz-nhn.nl of bel 072-5357501 / 502.
Wij hopen je te ontmoeten op 17 en 18 februari!
 

Back To Top