Skip to: Inschrijving voor Netwerkconferentie NVP geopend!

Kenniscentrum Phrenos website

Inschrijving voor Netwerkconferentie NVP geopend!

De Netwerkwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose (NVP) vindt dit jaar plaats op 10 december bij Kenniscentrum Phrenos, Utrecht. De titel is Normalisering van Vroege Psychose: hoe normaal moet je zijn?

Vandaag is de inschrijving geopend!

Op het programma staan sprekers zoals Jaap van Weeghel en Trudy Dehue, schrijver van De Depressie-epidemie en Betere Mensen. Onlangs werd Trudy Dehue onderscheiden met de Akademiepenning 2019 van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Ook is er een tweegesprek tussen Jeroen Kloet en Jeroen Zwaal en inspirerende workshops. Geïnteresseerd? Meld je aan!

Normaliseren van Vroege Psychose

Het Netwerk Vroege Psychose (NVP) weet dat ook jonge mensen met psychotische problemen met stigmatisering te maken hebben en dat de kans dat zij hierdoor werk, studie, vrienden en woonruimte verliezen aanwezig is. Normaliseren van psychotische kwetsbaarheid is daarom belangrijk. Het draagt bij aan preventie van psychoses en het verkorten van de duur van de onbehandelde psychose. Ook gaat normalisering uitsluiting, stress, verergering van klachten en stagnatie in de opbouw van het leven tegen. Daarom is normalisering dit jaar het speerpunt van NVP en is het het thema van de Netwerkconferentie op 10 december.

Meer informatie en inschrijven

Back To Top