Skip to: Inschrijving geopend Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! donderdag 18 november 2021

Kenniscentrum Phrenos website

Inschrijving geopend Studiedag: Ik doe mee, ik hoor erbij! donderdag 18 november 2021

Nieuwe inzichten uit onderzoek én praktijk rond maatschappelijk herstel en inclusie in Nederland

Werk jij als hulpverlener, onderzoeker of begeleider met mensen met ernstige psychische aandoeningen en draag jij bij aan hun maatschappelijk herstelproces? Kom dan naar deze studiedag. Je kunt hier nieuwe methoden en inzichten voor jouw dagelijkse werk opdoen én meepraten over hoe we met elkaar het maatschappelijk herstel kunnen stimuleren en ondersteunen.

Programma van deze studiedag

In het ochtend krijg je een overzicht van de belangrijkste inzichten van de afgelopen jaren in het bevorderen van de sociale inclusie en participatie van GGz-cliënten. Zes onderzoekers presenteren hun belangrijkste bevindingen van recentelijk afgerond onderzoek naar herstelondersteunende methodes. Ook cliënt- en familievertegenwoordigers delen vanuit hun perspectief de belangrijkste inzichten van het afgelopen decennium en welke lessen we hieruit kunnen trekken voor de toekomst.

In het middag vragen we je om actief mee te denken in een serie workshops over de toekomst van maatschappelijk herstel en inclusie voor ggz-cliënten. Aan het eind van deze dag hopen we een helder beeld te hebben van de manier waarop we met vereende krachten, zowel onderzoek als praktijk, maatschappelijk herstel en inclusie in het nieuwe decennium kunnen realiseren.

Meer informatie en inschrijven

Back To Top