Skip to: Inschrijving Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’ geopend

Kenniscentrum Phrenos website

Inschrijving Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’ geopend

Op vrijdag 12 oktober 2018 vindt in The Colour Kitchen-Zuilen te Utrecht het Congres ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’plaats. Deze week is de inschrijving van het congres geopend.

Waarom dit congres?

Er komt steeds meer aandacht voor suïcidepreventie, zowel binnen ggz-instellingen als daarbuiten. Hierbij is de inbreng van mensen die zelf geworsteld hebben met suïcidale gedachten van belang. In het buitenland wordt steeds vaker samengewerkt met ervaringsdeskundigen en lotgenoten die een suïcidepoging hebben overleefd op zowel beleidsniveau als in de hulpverleningspraktijk. In Nederland was de rol van de ervaringsdeskundige op het gebied van suïcidepreventie tot nu toe echter nauwelijks verkend. De Rijksuniversiteit Groningen heeft recent het eerste onderzoek in Nederland uitgevoerd naar ervaringsdeskundigheid op het gebied van suïcidepreventie.

Onderzoek naar ervaringsdeskundigheid

Dat onderzoek beantwoordt vragen zoals: Hoe gaan deze ervaringsdeskundigen eigenlijk te werk in hun contact met suïcidale mensen? Welke lessen kunnen GGZ professionals zonder ervaringsdeskundigheid hieruit leren over effectieve suïcide preventie? Maar ook, welke knelpunten en risico’s zijn er bij het inzetten van ervaringsdeskundigen en wat zijn voorwaarden om ervaringsdeskundigen effectief in te zetten?

Op het congres ‘Suïcidepreventie: de rol van de ervaringsdeskundige’ worden de nieuwe onderzoeksresultaten gepresenteerd, en wordt een verbinding gelegd tussen de GGZ en ervaringsdeskundigen als het om dit thema gaat. Er worden bovendien concreet handreikingen geboden om de inzet van ervaringsdeskundigen op dit thema op juiste wijze te vergroten. Uiteindelijk wil het congres een startimpuls geven om verbeterde zorg voor suïcidale patiënten in de GGZ mogelijk maken met behulp van ervaringsdeskundigheid.

Meer informatie en inschrijven

Back To Top