Skip to: Inschrijving 11e Phrenos Psychosecongres geopend!

Kenniscentrum Phrenos website

Inschrijving 11e Phrenos Psychosecongres geopend!

Op 3 december 2015 vindt het 11e Phrenos Psychosecongres ‘Van progressieve hersenziekte naar progressief herstel’ plaats. De inschrijving is open! Het motto is: ‘Herstel is mogelijk en progressief!’
Dit jaarlijks terugkerend congres heeft wederom een gloedvol programma over nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de psychosezorg en herstel. Plenaire sprekers zijn Richard Bruggeman (UMC Groningen), Denny Borsboom (UvA), Marieke Pijnenborg (RUG) en David van den Berg (Parnassia). Tijdens het congres wordt de Rob Giellezing ‘Onze blijvende moeite met moeilijke mensen’ uitgesproken door Paul Schnabel, Eerste Kamerlid en voormalig directeur Sociaal en Cultureel Planbureau. Verder staan op het programma een keur aan workshops over innovaties in de psychosezorg en parallelsymposia met onderzoekspresentaties. Het Netwerk Vroege Psychose zal een parallelsymposium verzorgen over het concept van de richtlijn Vroege psychose.
Het congres is bedoeld voor professionals die actief zijn in de behandeling en ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Het congres is bovendien van belang voor managers, beleidsmakers, onderzoekers, cliënten, familieleden en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties en belangenorganisaties. Accreditatie is aangevraagd bij de NVvP, de FGzPt, het Kwaliteitsregister V & V, het Register Specialismen Verpleegkunde en het Registerplein voor sociaal professionals (vml. Beroepsregister van Agogisch en Maatschappelijk werkers).
“De tijd waarin we eerst symptomen behandelden en patiënten daarna instrueerden er het beste van te maken is voorbij. Door samen en geïntegreerd te werken aan symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk herstel worden belemmeringen en beperkingen overwonnen.
Niet lang geleden zeiden we nog tegen patiënten met psychosen dat het nooit over zou gaan, dat ze levenslang medicatie moesten gebruiken, dat werken te inspannend was en dat een vaste relatie en het opvoeden van kinderen niet voor hen was weggelegd.
Nu ontdekken we dat psychosen te voorkomen zijn, dat werkeloosheid stressvoller is dan werken en dat relaties mensen in de werkelijkheid houden en het leven zinvol en betekenisvol maken.
Herstel is mogelijk en progressief!”
Meer informatie en inschrijven

Back To Top