Skip to: Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Kenniscentrum Phrenos website

Infrastructuur voor aanpak stigmatisering van psychische aandoeningen in gevaar

Gesprek met VWS over toekomstige financiering moet uitsluitsel bieden

Het voortbestaan van Samen Sterk zonder Stigma, de organisatie die zich al 10 jaar met vele maatschappelijke partijen inzet voor destigmatisering van psychische aandoeningen, wordt ernstig bedreigd. De huidige projectsubsidie stopt en een aanbesteding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is aan een andere partij gegund. Hierdoor dreigt een aantoonbaar effectief programma tegen stigma te verdwijnen.

Een programma dat een unieke methode ontwikkelde, waarbij een sleutelrol is weggelegd voor honderden ambassadeurs en vrijwilligers, die laagdrempelig op de werkvloer en bij vele organisaties het gesprek aangaan. Daarmee wordt een gat geslagen in een infrastructuur die, ook volgens het kabinet, een belangrijk probleem aanpakt. Een gat dat met relatief beperkte middelen opgevuld zou kunnen worden, maar Samen Sterk zonder Stigma niet op eigen kracht kan oplossen. De hoop op het voortbestaan van de stichting is daarom nu gevestigd op een gesprek met VWS.

Directeur Gerdien Rabbers: ‘Wat ons verbaast is dat we aan de ene kant iedere dag lezen over het belang van het bestrijden van stigma, er tientallen miljoenen worden uitgegeven aan het aan werk helpen van mensen met een ggz-achtergrond, maar een relatief kleine projectsubsidie voor onze organisatie niet voortgezet wordt. Er heerst ongeloof, ook omdat het besluit betekent dat we binnenkort afscheid moeten nemen van de ambassadeurs. Er is zo veel opgebouwd met beperkte middelen. Dat zou het kabinet moeten koesteren. VWS heeft aangegeven dat ze nog met ons in gesprek willen over de toekomst. We hopen op een goede afloop.’

Fred Paling, voorzitter Samen Sterk zonder Stigma: ‘Samen Sterk is niet zomaar een partij maar de aanjager en drager van de vele samenwerkingen op het gebied van destigmatisering. Continuïteit in die samenwerking en de gezamenlijke aanpak is essentieel voor het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat. Als dit verloren gaat, gaan we terug in de tijd. Ik spreek dit uit namens het gehele bestuur, bestaande uit: Marjan ter Avest, directeur MIND, Veronique Esman, directeur De Nederlandse ggz, Noortje Sax, directeur Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.’

Duurzaam resultaat

Samen Sterk heeft zich de afgelopen jaren tot boegbeeld, aanjager, ontwikkelaar, kenniscentrum en uitvoerder van destigmatiseringsprogramma’s in heel Nederland ontwikkeld. Hieraan werken honderden ervaringsdeskundigen als ‘ambassadeurs’. Tientallen toonaangevende organisaties, actief op een breed scala aan maatschappelijke terreinen werken, werken met Samen Sterk samen. Zij sluiten convenanten met de stichting of maken gebruik van de goed onderbouwde tools, werkwijzen en adviezen die Samen Sterk ontwikkelde, beheert en die nu rijp zijn voor duurzame opschaling. Destigmatisering is een van de pijlers van het Hoofdlijnenakkoord in de ggz. Met het wegvallen van de financiering is het bereiken van duurzaam maatschappelijk resultaat in gevaar omdat de infrastructuur die in tien jaar is opgebouwd, verloren gaat.

Anita Hubner, ambassadeur van Samen Sterk, psycholoog en auteur van het boek Vertel ik het wel of vertel ik het niet? Omgaan met het stigma op psychische aandoeningen stelt: ‘Stigma gaat de hele samenleving aan, uitsluiting zorgt voor een enorm maatschappelijk verlies. De aanpak van Samen sterk is echt uniek en onmisbaar en dan heb ik het niet eens over wat het ons als ambassadeurs persoonlijk oplevert! Het levert iedereen wat op, ongelooflijk dat dit werk dan juist door gebrek aan financiering verloren dreigt te gaan.’

Back To Top