Skip to: In Memoriam Don Linszen

Kenniscentrum Phrenos website

In Memoriam Don Linszen

Onverwacht kregen wij het bericht dat Don Linszen op 13 juni aan een hartstilstand is overleden. Hij is 76 jaar geworden. Don was psychiater, hoogleraar en onder andere grondlegger en hoofd van de Adolescentenkliniek van het AMC in Amsterdam. Hij heeft zich zijn hele werkzame leven met grote intensiteit, deskundigheid en daadkracht ingezet voor een betere behandeling en meer ontwikkelingskansen voor jonge mensen tijdens en na hun eerste psychose. In dat domein was Don een onvermoeibare pionier en een waar boegbeeld. Niet alleen in Nederland maar ook internationaal. En niet alleen in de GGz maar ook in kringen van politici en beleidsambtenaren. We kennen Don van vele congressen, publicaties, promoties en cliëntverhalen. Hij was een van de samenstellers van het Handboek Vroege Psychose. Ook stond hij met anderen aan de wieg van de Masterclass Vroege Psychose en het Netwerk Vroege Psychose.
Don was degene die altijd voor verbindingen zorgde: verbindingen tussen behandeldisciplines, tussen maatschappelijke domeinen, tussen wetenschap en praktijk, en tussen hulpverleners, cliënten en hun naasten. Don wist collega’s uit te dagen om hun grenzen te verleggen, want alleen dan kwam er volgens hem pas echte zorgvernieuwing tot stand. Hij heeft zich met vele thema’s in de vroege psychosezorg beziggehouden. Wat er voor ons uitspringt waren zijn grote inspanningen om familieleden als partners in de behandeling te betrekken en om comorbide middelenverslaving effectiever te behandelen. Daarnaast maakte hij zich sterk voor het maatschappelijk herstel van cliënten. Zo was hij al vroeg bezig met de vraag hoe we jonge mensen met een kwetsbaarheid voor psychosen beter kunnen helpen hun studie af te maken of hun arbeidsloopbaan te beginnen en vol te houden. Noemenswaardig in dat verband is dat Don vanwege al zijn verdiensten in de psychosezorg in 2008 de Ria van der Heijden Prijs van Ypsilon kreeg uitgereikt. Het bijbehorende geldbedrag gaf hij direct door aan één van ons (JvW), destijds directeur van het Kenniscentrum Rehabilitatie – de voorganger van Kenniscentrum Phrenos, net als de Schizofrenie Stichting. Don koppelde daar de opdracht aan om het IPS-model (Individuele Plaatsing en Steun in werk en studie) verder te ontwikkelen in Nederland. Aldus geschiedde. In dat kader maakten we, in het gezelschap van enige beleidsambtenaren van de gemeente Amsterdam, een leerzame studiereis naar de UCLA in Los Angeles, de bakermat van IPS bij jonge mensen met psychosen. Don toonde zich erg nieuwsgierig naar de finesses van deze IPS-praktijk, en was bovendien een heel gezellige en hartelijke man om mee op reis te gaan.
Don was een monumentale man. Je zag hem letterlijk en figuurlijk niet over het hoofd in de Nederlandse psychosezorg. Zijn grote kennis en enthousiasme heeft velen in de vroege psychosezorg blijvend geïnspireerd en scherp gehouden. Tot aan zijn dood werkte hij als psychiater bij GGZ inGeest, waar hij met grote inzet probeerde het probleem van de middelenverslaving nu eindelijk eens op te lossen. Dat was Don ten voeten uit. We zullen hem erg missen als collega, als behandelaar, als wetenschapper, maar vooral als mens. We wensen zijn vrouw en kinderen veel sterkte in het verwerken van dit verlies.

Nynke Boonstra en Jaap van Weeghel, 20 juni 2021

Back To Top