Skip to: Het onderwijs binnenstebuiten! tijdens Congres All inclusive op 1 februari

Kenniscentrum Phrenos website

Het onderwijs binnenstebuiten! tijdens Congres All inclusive op 1 februari

Destigmatisering en sociale inclusie is voor velen in de ggz, in het bedrijfsleven en in het onderwijs een belangrijk doel. We willen bijvoorbeeld graag inclusief ondernemen, of dat alle kinderen op school erbij horen en niet buiten de boot vallen als ze anders zijn. Voor die laatste groep ontwikkelde Samen Sterk zonder Stigma een breed schoolprogramma Binnenstebuiten! Eline Kolijn, projectbegeleider Jeugd en Onderwijs en Jaap-Jan Boer, projectmanager Jeugd en onderwijs, beiden werkzaam bij Samen sterk zonder Stigma, geven tijdens het Congres All inclusive op 1 februari hierover een workshop.

Jong geleerd, oud gedaan

Vooroordelen over mensen met een psychische aandoening hebben een grote invloed. Uit schaamte, zelfstigma en om afwijzing voor te zijn, kan iemand zich gaan terugtrekken uit het sociale leven en hulp vermijden. Wij mensen leren al op jonge leeftijd onszelf of anderen als ‘anders’ te zien. De school is voor kinderen een belangrijke context waarin ze deze overtuigingen en bijbehorend gedrag ontwikkelen. Daar ontstaan al de eerste vormen van psychische kwetsbaarheid, schaamte en isolement. Dat biedt tegelijk ook aanknopingspunten voor een tegengestelde beweging: een klimaat van zien en gezien worden, een sfeer van openheid en veiligheid en een klas waar aandacht en waardering is voor psychische diversiteit. Zodat kinderen de ruimte krijgen om zichzelf te zijn, op een goede manier met elkaar omgaan en als het nodig is op tijd passende hulp krijgen.
Uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma blijkt dat leerlingen én leerkrachten daar waarde aan hechten en behoefte aan hebben, maar dat ze die aandacht tegelijk nog onvoldoende ervaren. Het brede schoolprogramma Binnenstebuiten biedt daar een antwoord op.

De workshop tijdens Congres All inclusive

Binnenstebuiten! is een aanpak voor leerkrachten om psychische kwetsbaarheid op een leuke en laagdrempelige manier bespreekbaar te maken in een veilig klimaat. Met onder andere een les Hokjesdenken, een werkboek, theatervoorstelling, spelvormen, een kennismodule en training voor leerkrachten. Nieuwsgierig geworden? In de workshop vertellen Eline Kolijn en Jan-Jaap Boer je alles over het programma en de resultaten van de pilots. Je gaat ook zelf ervaren wat er gebeurt als jouw ‘binnenkant’ en die van anderen bespreekbaar wordt gemaakt. Net als de honderden leerlingen die dit samen met hun leerkrachten in pilots aan het ervaren zijn. Wij hebben een doel: het onderwijs moet binnenstebuiten! Durf jij het aan?

Meer informatie over het schoolprogramma Binnenstebuiten

Meer informatie en inschrijven voor Congres All inclusive – destigmatisering en sociale inclusie

Back To Top