Skip to: Herstelondersteuning van ouderen, hoe doe je dat?

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelondersteuning van ouderen, hoe doe je dat?

De vertaling van visie naar praktijk van herstel en rehabilitatie is een hele kunst.
Hoe ondersteun je verbetering van de kwaliteit van leven voor ouderen met een psychiatrische achtergrond ook als de aandoening niet geneest? Hoe kunnen cliënt en behandelaar ervoor zorgen dat belangen en behoefte van cliënt uitgangspunt in de behandeling blijven?
Deze vragen stonden 15 september tijdens de bijeenkomst van het Platform Rehabilitatie en Ouderen centraal. Daan Jan Kuis (verpleegkundig specialist) van GGZ Drenthe presenteerde:  ‘het behandelplan als brief aan de cliënt’. De brief beschrijft de situatie van de cliënt op verschillende levensdomeinen en welke ondersteuning er geboden zal worden. Leven, plan en behandeling sluiten aan, er is een helder kader voor evaluatie: doen we wat we hebben afgesproken en wat levert het op?
U bent van harte uitgenodigd om gezamenlijk handzaam gereedschap te ontwikkelen waarmee een  behandelplan een plan voor en van ouderen wordt waarin kwaliteit van leven optimale aandacht krijgt.
We gaan hiermee aan de slag op de volgende bijeenkomst op 15 december 12.30 tot 16.00 uur.
Meer informatie en aanmelden: Dienke Boertien dboertien@kcphrenos.nl
Voor NKOP: Maddy Blokland mblokland@trimbos.nl

Back To Top