Skip to: Herstelacademies en andere peer intitiatieven

Kenniscentrum Phrenos website

Herstelacademies en andere peer intitiatieven

Op 27 september 2017 organiseerde de Werkplaats Herstelondersteuning in Utrecht een landelijke bijeenkomst over peer initiatieven. Een volle zaal met belangstellenden, ervaringsdeskundigen, cliëntvertegenwoordigers, behandelaren enzovoort bogen zich samen over aspecten die bij Peer initiatieven van belang zijn. Vragen die aan bod kwamen waren: Vrije ruimte, wat is het en hoe faciliteer je het? Dagactiviteiten en educatie, wat wil je bieden? Emancipatie binnen en buiten de psychiatrie, wat heb je nodig. Dagvoorzitter Lucretia d’Fonseca leidde de discussies, ingeleid door sprekers, werkzaam bij onder andere herstelacademies en zelfregiecentra.

Herstelacademie, vrijplaats voor eigen ontwikkeling

Tijdens de bijeenkomst werd ook de brochure Herstelacademie, vrijplaats voor eigen ontwikkeling gepresenteerd. Dit is een uitgave van de Werkplaats Herstelondersteuning.
De afgelopen jaren is de werkgroep herstelacademies van de Werkplaats Herstelondersteuning geregeld bij elkaar gekomen. Deze brochure is tot stand gekomen op basis van de uitkomsten van deze bijeenkomsten.
Hoewel de ontwikkeling van herstelacademies nog in volle gang is, wordt in de brochure beschreven wat een herstelacademie is. Dit gebeurt aan de hand van een reeks kenmerken, namelijk: vrije ruimte, herstel in alle dimensies, spiritualiteit en compassie, emancipatie en destigmatisering, ontschoting in de psychiatrie, waarden en reflectie, peer support, zelfhulp, respijt, organisatie door ervaringsdeskundigen en toegankelijkheid.
Vervolgens wordt een aantal herstelacademies en aanverwante initiatieven beschreven. Hoewel veel van deze initiatieven nog pril zijn, werken de betrokkenen allemaal vanuit de overtuiging iets toe te voegen dat onmisbaar is voor empowerment, herstel en destigmatisering. Beschreven zijn: Enik Recovery College, Markieza, Herstelacademie Haarlem en Meer, Herstelacademie FAMEUS, Herstelwerkplaatsen GGZ Noord-Holland-Noord, MET ggz: herstelacademie in ontwikkeling, Kernkracht, Samenwerking tussen geestelijk verzorgers en ervaringsdeskundigen bij Altrecht, GGZ Eindhoven en de Kempen, GGZ Noord-Holland-Noord en Zingeving bij Kwintes, Kwintes, WRAP bij RIBW Arnhem Veluwevallei, Stichting Perceval, Mad Studies-leesgroepen, Respijthuis Amerbos.
De inhoud van de brochure is met bronvermelding vrij te verspreiden.
Download de brochure

Back To Top