Skip to: Herstel van langdurige psychotische klachten wel degelijk mogelijk

Kenniscentrum Phrenos website

Herstel van langdurige psychotische klachten wel degelijk mogelijk

Herstellen van een psychose is op zowel symptomatisch, maatschappelijk als persoonlijk vlak mogelijk. Stynke Castelein en collega’s publiceerden onlangs in het The British Journal of Psychiatry een artikel waarbij ze het herstel op deze drie vlakken onderzocht. Voor deze grote studie, die tussen 2006 en 2017 werd uitgevoerd, zijn 2327 patiënten met een psychotische stoornis een jaar lang gevolgd. Op basis van hoe de deelnemers herstelden werden ze ingedeeld in vier groepen: 1. Minimaal hersteld op symptomatisch, maatschappelijk als persoonlijk vlak; 2. Gedeeltelijk hersteld op alle drie de gebieden, met aanhoudende negatieve symptomen; 3. Gedeeltelijk hersteld op alle drie de gebieden, met aanhoudende positieve symptomen; 4. Een groep die op alle gebieden voor een groot deel is hersteld.

Bijna 2 op de 5 patiënten herstellen grotendeels

Uit de studie bleek dat 38% van de patiënten voor een groot deel herstelt over een jaar op symptomatisch, maatschappelijk en persoonlijk vlak (groep 4) en dat het overgrote deel van hen (89%) dit herstel behoudt. Alleen de participatie in werk, een studie en het huishouden blijft ook bij deze groep achter met slechts 31% dat hierin zelfstandig functioneert.

Een op de vijf patiënten herstelt echter minimaal (groep 1) en 77% van hen blijft ook in deze staat na een jaar. Deze resultaten geven een heel ander perspectief op herstel van psychotische stoornissen dan jarenlang gangbaar was in de ggz.

Lees het artikel

Back To Top