Skip to: Helden van de Wijk 2017: inschrijving geopend

Kenniscentrum Phrenos website

Helden van de Wijk 2017: inschrijving geopend

Op dinsdag 31 oktober organiseert Resilience+ in samenwerking met Kenniscentrum Phrenos en vele andere partners de tweede editie van Helden van de Wijk (HVDW).
HVDW is een jaarlijks evenement waarbij we aandacht vragen voor mensen met een kwetsbaarheid voor ernstige psychiatrische aandoeningen. De eerste editie vond vorig jaar plaats in de Prodentfabriek in Amersfoort. Ook dit jaar nodigen we cliënten, professionals, familieleden, naastbetrokkenen, zorgverzekeraars en gemeenten uit om actief mee te denken. Samen willen we laten zien wat de huidige stand van zaken is rond het thema maatschappelijk herstel.

Maatschappelijk herstel

Het thema maatschappelijk herstel is kan een stevige impuls gebruiken. Sociale en maatschappelijke factoren spelen, welhaast vanzelfsprekend, een belangrijke rol in het persoonlijke en maatschappelijke herstel van mensen met ernstige psychische aandoeningen. Gelijkwaardig burgerschap, gelijke kansen en meer eigen regie zijn belangrijke voorwaarden om een actieve bijdrage te kunnen leveren aan de complexe en snel veranderende Nederlandse maatschappij.
Helden van de wijk heeft een duidelijke boodschap. Diverse ‘helden en heldinnen’ laten via een serie lezingen, inleidingen, films, workshops zien dat samenwerken aan maatschappelijk herstel beter kan, door van elkaar te leren en elkaar te inspireren.

Wat kun je verwachten?

Helden van de Wijk vindt dit jaar plaats aan de Wilhelminapier in het centrum van Rotterdam. Vanuit LantarenVenster kun je een kijkje in de keuken nemen van succesvolle of veelbelovende personen en/of projecten. Naast een traditioneel binnenprogramma, nodigen we je ook uit om een bezoekje te brengen aan projecten in de nabijheid van het stadscentrum van Rotterdam. Fietsen staan voor je klaar.
Tijdens HVDW 2017 kun je projecten verwachten die gericht zijn op vernieuwende vormen van werken, wonen, opleiding en scholing, samenwerken in de wijk, relaties, re-integratie, destigmatisering enzovoort. Binnenkort verschijnt het binnen- en buitenprogramma op www.resilienceplus.nl.
Inschrijven is al mogelijk.

Participeren of een bijdrage leveren?

Aanbieders van producten en diensten, zorgverzekeraars en gemeenten met vraagstukken op het gebied van maatschappelijk herstel die willen participeren of anderszins een bijdrage willen leveren op dinsdag 31 oktober in Rotterdam kunnen rechtstreeks contact opnemen met Frits Bovenberg via f.bovenberg@planet.nl.
 

Back To Top