Skip to: GGZ Rivierduinen sluit zich aan bij het NIPA

Kenniscentrum Phrenos website

GGZ Rivierduinen sluit zich aan bij het NIPA

Het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) breidt uit met een nieuw lid: GGZ Rivierduinen heeft zich aangesloten. De NIPA-leden zijn blij met GGZ Rivierduinen als nieuw lid. Het is een innovatieve organisatie met de nodige kennis en ervaring op het gebied van autisme (zorg, begeleiding, wonen). Daarmee vormt GGZ Rivierduinen een mooie aanvulling op de organisaties die reeds lid zijn van het NIPA.

GGZ Rivierduinen stapt op een mooi moment in. De organisatie kan participeren in een aantal lopende projecten, zoals de ontwikkeling van de psycho-educatie autisme. Bovendien buigt het NIPA dit najaar over de koers en activiteiten voor 2022 en verder. GGZ Rivierduinen kan hier meteen over meedenken en meebeslissen.

Job van der Heuvel, directeur behandelzaken bij GGZ Rivierduinen over het lidmaatschap: ‘GGZ Rivierduinen wil er zijn voor alle mensen met complexe hulpvragen. Op meerdere plekken binnen onze organisatie wordt generalistische én specialistische behandeling en begeleiding geboden aan mensen met autisme, vaak in combinatie met andere problematiek. Wij streven steeds meer naar een samenhangende herstelgerichte keten van zorg voor mensen met een autisme waarin aandacht is voor alle zorg- en ondersteuningsbehoeftes. We zetten in op samenwerking tussen specialistische afdelingen (zoals poli autisme, langdurige opnameafdeling Meander, woonvormen voor cliënten met autisme) en de generalistische klinische en ambulante teams zoals FACT wijkteams. Zo kunnen we iedere cliënt passende zorg bieden en slaan we ook gemakkelijker de brug naar het sociaal domein.

Om deze integrale keten verder inhoudelijk te ontwikkelen, hebben we een expertisegroep opgericht met medewerkers (waaronder ook ervaringsdeskundigen) vanuit verschillende hoeken van de organisatie. Daarnaast ontstond de wens ons aan te sluiten bij een landelijk kennisnetwerk en zo deel uit te kunnen gaan maken van een ontwikkeling richting nog betere zorg voor mensen met autisme. Het NIPA was een logische keuze omdat dit aansluit bij onze visie en producten ontwikkelt die aansluiten bij onze behoeftes. Wij zijn erg blij met deze stap. Dit brengt weer nieuwe energie in onze zorg voor mensen met autisme en komt de zorg voor hen ten goede.’

Ook interesse om lid te worden van het NIPA? Klik hier voor meer informatie.

Back To Top