Skip to: Gezocht: nieuwe leden voor Psychosecongrescommissie

Kenniscentrum Phrenos website

Gezocht: nieuwe leden voor Psychosecongrescommissie

Op 3 december 2015 organiseert Kenniscentrum Phrenos het 11e Phrenos Psychosecongres.  Het congresprogramma wordt voorbereid en vastgesteld door de congrescommissie. De commissie is op zoek naar een aantal nieuwe leden; er zijn in totaal 5 vacatures.
Gezien de huidige samenstelling qua beroepsgroepen wordt gezocht naar 2 verpleegkundigen, waarvan 1 werkzaam in de vroege psychosezorg. En voor de optimale samenstelling van de commissie wordt tevens gezocht naar een RIBW-vertegenwoordiger, een ervaringsdeskundige en een familievertegenwoordiger.
Voor de kandidaten geldt dat zij bekend zijn met de ontwikkelingen op het terrein van behandeling en/of rehabilitatie en/of herstelondersteuning aan mensen met ernstige psychische aandoeningen. Zij hebben bovendien een duidelijke interesse in de verbetering van de kwaliteit van zorg en van de maatschappelijke participatie. Alleen medewerkers van de deelnemende instellingen van Kenniscentrum Phrenos (zie overzicht) kunnen deelnemen aan de congrescommissie.
Bent u geïnteresseerd of weet u een collega/medewerker die interesse heeft voor de commissie dan kunt u dit melden bij de vertegenwoordiger van uw instelling in de Deelnemersraad. De vertegenwoordiger kan de kandidaat – met vermelding voor welke vacature – aanmelden tot uiterlijk woensdag 11 november 2015 via fkar@kcphrenos.nl
Meer informatie

Back To Top