Skip to: Generieke module Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos website

Generieke module Destigmatisering

Kenniscentrum Phrenos start in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz de ontwikkeling van een generieke module Destigmatisering.
Een generieke module beschrijft de zorg voor zorgvragen die niet specifiek zijn voor één aandoening. Het sluit aan bij de verschillende specifieke zorgstandaarden. De wens om stigmatisering die gepaard gaat aan psychische aandoeningen te doorbreken en bestrijden, is een goed voorbeeld van een generieke zorgvraag.
Stigmatisering is voor mensen met een psychische aandoening een dagelijkse bron van zorg. Het bevordert onder meer werkloosheid, sociaal isolement, terugval en een geringe kwaliteit van leven.
Het is de bedoeling dat de generieke module Nederlandse en buitenlandse interventies in kaart brengt. Ook zal de module aanbevelingen doen aan ervaringsdeskundigen en hulpverleners in de ggz en het maatschappelijk domein over (kosten)effectieve interventies en methodieken om publiek stigma, zelfstigma en stigmatisering in de hulpverlening te bestrijden.
Voor de ontwikkeling van de module wordt een werkgroep samengesteld bestaande uit vertegenwoordigers van mensen met psychische aandoeningen, hun familie en naasten, en de partijen betrokken bij hun behandeling, begeleiding en ondersteuning.

Back To Top