Skip to: Film over High Intensive Care

Kenniscentrum Phrenos website

Film over High Intensive Care

‘De separeer is het meest angstige wat ik ooit heb meegemaakt’ is de titel van de film die Stichting HIC onlangs maakte over High Intensive Care. HIC is een nieuwe manier van crisisopname, die de afgelopen jaren door ongeveer 24 GGz-instellingen is ontwikkeld. Eén van de initiatiefnemers van deze nieuwe werkwijze is Tom van Mierlo, voorzitter Stichting HIC en psychiater/directeur behandeling bij GGz Breburg.

Wat is High Intensive Care

High Intensive Care is een radicale omslag in de geestelijke gezondheidszorg en een nieuwe manier van crisisopname. Hoe slechter het met de cliënt gaat, hoe intensiever het contact. Daarmee wordt voorkomen dat de situatie escaleert, zodat de cliënt niet de isoleercel in hoeft. HIC is inmiddels door diverse GGz- en verslavingszorginstellingen omarmd en vele HIC-afdelingen in Nederland zijn in ontwikkeling.
Op de HIC kunnen cliënten opgenomen worden, die een zodanig acute psychische crisis doormaken dat zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. Zij worden gastvrij ontvangen, samen met familie en de eigen behandelaar, en blijven zo veel mogelijk zelf de regie houden over hun behandeling. Ook getrainde ervaringsdeskundigen zijn daar nauw bij betrokken. Familie of naasten kunnen blijven slapen als de cliënt dat wil en verpleegkundigen zitten niet meer in een aparte ruimte zoals vroeger.
Deze manier van kortdurende opname is een antwoord op de behoefte in de samenleving om mensen die in ernstige psychiatrische nood verkeren goed en menswaardig op te vangen en te behandelen, in een omgeving waar veiligheid en bescherming gecombineerd wordt met respectvolle zorg en behandeling.

Herstellen doe je thuis

Tom van Mierlo begint zijn verhaal over HIC in de film met: ‘Herstellen doe je thuis, is het motto.’ Hij legt uit dat de plaats van de kliniek in die behandeling erg veranderd is. Mensen worden alleen opgenomen als ze een crisis doormaken. Zodra het kan gaan ze weer naar huis en krijgen ze weer ambulante behandeling. Ook cliënten, familie, ervaringsdeskundigen, onderzoekers en professionals in de geestelijke gezondheidszorg komen in de film aan het woord. De film laat mogelijkheden van dit nieuwe zorgconcept zien en toont vanuit verschillende perspectieven dat separeren in de geestelijke gezondheidszorg niet meer hoeft; een radicale omslag.
Bekijk de film hier:
[youtube height=”HEIGHT” width=”WIDTH”]https://www.youtube.com/watch?v=BwXcfuAv8f8&feature=youtu.be[/youtube]

Aantal separaties 90% afgenomen

GGz Breburg is een van de koplopers in het verkorten van de opnameduur. Bovendien is het aantal separaties sinds 2010 is met maar liefst 90 procent afgenomen. De organisatie heeft twee High & Intensive Cares.

Stichting HIC

Inmiddels hebben zich tal van partners uit het veld geschaard achter het initiatief van de HIC. Het betreft een gezamenlijk ontwikkeltraject van diverse GGz-instellingen, de LPGGz, GGZ Nederland, TNO, Resilience+ en onderzoekers. De 24 GGz-instellingen zijn aangesloten bij de Stichting HIC, zie http://hic-psy.nl/.

Back To Top