Skip to: F-ACT congres 18 september 2014

Kenniscentrum Phrenos website

F-ACT congres 18 september 2014

Minder patiënten met een Ernstige Psychiatrische Aandoening in de FACT-teams: een Utopie? Dat is het thema van het 12e landelijke F-ACT congres dat dit jaar op 18 september in Heerenveen georganiseerd wordt door GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland.
Het accent ligt op de laatste ontwikkelingen in onze sector. We kijken onder andere naar de gevolgen van het Bestuurlijk Akkoord uit 2012. Met de verruiming van de POH-GGZ-functie, de inrichting van de generalistische basis GGZ en de sociale wijkteams zullen er minder mensen doorverwezen worden naar de tweede lijn. De verwachting is dat de EPA-doelgroep in FACT kleiner zal worden door een sterker accent op rehabilitatie en herstel en de uitstroom naar de huisarts/basis GGZ en de sociale wijkteams. Hoe zal dit in de praktijk gaan? En zullen ontwikkelingen als vroegdetectie en een snellere inzet van de tweedelijns specialistische centra voorkomen dat (jonge) mensen, met een beginnende psychiatrische stoornis, ernstige maatschappelijke beperkingen gaan ondervinden en uiteindelijk tot de EPA-doelgroep gaan behoren? Deze en meer vragen zullen tijdens het inspirerende congres aan de orde komen.
Datum: donderdag 18 september 2014
Locatie: Abe Lenstra Stadion te Heerenveen
Organisatie: GGZ Friesland, in samenwerking met F-ACT Nederland
Meer informatie en aanmelden

Back To Top