Skip to: NVP netwerkconferentie VIP en Netwerkpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

NVP netwerkconferentie VIP en Netwerkpsychiatrie

Het centrale thema is de rol van vroege interventie bij psychose (VIP) binnen de netwerkpsychiatrie met daarbij speciale aandacht voor de samenwerking tussen verschillende disciplines, mensen met een vroege psychose en naasten. Dagvoorzitters zijn Pieter Kantebeen en Yvonne de Jong.

Aanmelden via scholingspagina

Donderdag, 1 december 2022


09:30 - 17:30

Klik hier voor meer informatie

Back To Top