Skip to: NVP Netwerkconferentie VIP en Netwerkpsychiatrie

Kenniscentrum Phrenos website

NVP Netwerkconferentie VIP en Netwerkpsychiatrie

U bent van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse Netwerkconferentie van het Netwerk Vroege Psychose (NVP): ‘VIP zorg binnen de netwerkpsychiatrie’. Deze vindt plaats op donderdag 1 december bij Altrecht in Zeist.

Het centrale thema is de rol van vroege interventie bij psychose (VIP) binnen de netwerkpsychiatrie met daarbij speciale aandacht voor de samenwerking tussen verschillende disciplines, mensen met een vroege psychose en naasten. Dagvoorzitters zijn Pieter Kantebeen en Yvonne de Jong.

Keynotesprekers zijn Prof. dr. Nynke Boonstra, Verpleegkundig Specialist GGZ bij KieN VIP, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden hogeschool en Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ bij UMC Utrecht, Prof. dr. Floortje Scheepers, wetenschappelijk directeur Kenniscentrum Phrenos en afdelingshoofd Psychiatrie in het UMC Utrecht en Ewout Kattouw, schrijver van het boek ‘Wie is er nou eigenlijk gek?’. In de middag zijn er inspirerende workshops.

Het belooft weer een gezellige dag met een gevarieerd programma te worden, dus schrijf je snel in!

Organisatie

Deze Netwerkconferentie wordt georganiseerd door het Netwerk Vroege Psychose (NVP).

NVP is een onderdeel van Kenniscentrum Phrenos.

Inschrijving

Aanmelden voor deelname aan het congres kan uitsluitend via het inschrijfformulier

Deelnamekosten

Deelnamekosten bedragen €160,-
Leden van het NVP en medewerkers van aan Kenniscentrum Phrenos deelnemende instellingen betalen  €120,-
Mensen met een maandinkomen van €1.060 of lager betalen €35,-

Locatie

De dag vindt plaats bij  Altrecht:
De Kapel
Gedachtegang 2
Zeist

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij NVvP, VSR, Kwaliteitsregister V&VN en FGzPt

Programma Netwerkconferentie NVP 2022

9.30 – 10.00  Ontvangst: inloop en registratie    

10.00 – 10.10  Welkom en opening door dagvoorzitters Pieter-Bas Kantebeen en Yvonne de Jong

10.10 -10.40 Keynote  Netwerkpsychiatrie bij vroege psychose, hoe pak je dat aan?  Prof. dr. Floortje Scheepers, wetenschappelijk directeur Phrenos en tevens werkzaam als afdelingshoofd Psychiatrie in het UMC Utrecht.

10.40 – 11.10 Keynote  VIPzorg, een nurse driven aanpak. Prof. dr. Nynke Boonstra, Verpleegkundig Specialist GGZ bij KieN VIP, Lector Zorg & Innovatie in de Psychiatrie bij NHL Stenden hogeschool en Hoogleraar Verpleegkunde in de GGZ bij UMCU divisie hersenen

11.10 – 11.40   PAUZE

11.40 – 12.10 Keynote  Wie is er nou eigenlijk gek? Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, auteur van ‘Wie is er nou eigenlijk gek’ en voorzitter van stichting PILL.
Ewout Kattouw geeft een lezing over zijn ervaringen van ruim twintig jaar cliënt zijn binnen de ggz. Na dat hij 22 DSM labels opgeplakt kreeg en 40 verschillende psychofarmaca voorgeschreven kreeg gooide hij uiteindelijk de DSM labels in de prullenbak en bouwde zijn medicatie af. Na zelfreflectie, research en het reflecteren met meerdere gerenommeerde deskundigen, over wat hem is overkomen, stelt hij zich zelf en het publiek de vraag: Wie is er nou eigenlijk gek?

12.10 – 12.30  EDIT Jeugd Pieter Kantebeen en Yvonne de Jong.

12.30  LUNCH

13.30 – 14.30  WORKSHOPRONDE I

Workshop 1  POD bij vroege psychose, een systemische cq triadische netwerkbenadering. Door: Dienke Boertien, stafmedewerker ervaringsdeskundigheid en herstelondersteuning, Iris Kleine Schaars, GZ psycholoog bij ABC van Altrecht en Sanna Martha, ervaringsdeskundig POD trainer.
In tijden van ontwrichting kunnen woorden tekortschieten, en kan je de verbinding met jezelf en je netwerk verliezen. Peer Supported Open Dialogue (POD) maakt ruimte voor de ervaringen van de cliënt, de naasten en de hulpverleners – voor ervaringskennis, professionele en wetenschappelijke kennis – om zo samen te zoeken naar betekenis en passende zorg. De oorsprong ligt in een contextuele benadering, waarin we als mens altijd verbonden zijn met anderen. Dit betekent onder andere dat niets besproken wordt over de cliënt zonder dat de cliënt erbij is. Na deze workshop heeft u: * kennis over ontstaan en inhoud van POD; * een idee van de praktijk van POD in Nederland; * iets ervaren van de werkwijze van POD.

Workshop 2  Voed je brein (en dat van je cliënten)!  Door: Sophie van Zonneveld, Promovenda Sommer Group, Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG).
Gezond eten is de basis van een goede gezondheid. Maar wat is gezonde voeding? We hebben vaak wel een idee, maar in de praktijk zie je dat er in de behandelkamer toch vrij weinig aandacht is voor dit thema. In deze workshop hoop ik je te kunnen inspireren om meer met gezonde voeding aan de slag te gaan en je handvatten te geven hoe ook jij je cliënten kunt ondersteunen in het volgen van een gezond voedingspatroon.

Workshop 3  Onderwijs voor iedereen, doorontwikkeling van IPS-methode voor onderwijs.  Door: Niels van Rhijn, onderzoeker IPS-O & Radicale vernieuwing triadische zorg, Kenniscentrum Phrenos en Daniëlle van Duin, Senior stafmedewerker onderzoek en implementatie, Kenniscentrum Phrenos.
Individuele plaatsing en steun (IPS) is een landelijk geïmplementeerde, bewezen effectieve methode om mensen met EPA te helpen bij het vinden en behouden van betaald werk. IPS wordt steeds meer ingezet bij onderwijsvragen (IPS-O) maar is hier nog onvoldoende op toegespitst. In deze workshop vertellen we over het praktijkgerichte onderzoek waarin we IPS-onderwijs (IPS-O) ontwikkelen tot een volwaardige methodiek om jongvolwassenen met ernstige psychische aandoeningen en vroege psychose te helpen bij het vinden en voltooien van een opleiding. In de workshop worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd en krijgen we graag input vanuit de zaal.

Workshop 4  Waan-zinnig Gesprek  Door: Gershon Kuyt, coördinator familiecoaching en naastenbeleid Altrecht en Twan de Vaal, social designer.
Toelichting door middel van een korte videopresentatie  op het dialoogspel  Maak kennis met “Waan-zinnig Gesprek”. Een dialoogspel (serious game) ontworpen door Twan de Vaal. Het spel leert je aan de hand van de LEAP-methode (Xavier Amador) en Verbindende Gesprekstechnieken (Jules Tielens) verbinding te maken met een persoon in psychose. Tijdens het spel ga je aan de hand van verschillende scenario’s in gesprek, gebaseerd op veelvoorkomende symptomen van psychose. Er is ruimte voor elkaars emoties, meningen en handelswijze, en samen leer je gesprekstechnieken om in contact te komen en blijven met de persoon in psychose.) Het spel is ontworpen voor naasten én professionals om op een laagdrempelige manier een waardevol gesprek te stimuleren. Speel je ook mee tijdens onze workshop?

14.30 – 15.00   PAUZE

15.00 – 16.00  WORKSHOPRONDE II

Workshop 5  Pillen en diagnostiek vanuit de netwerkbenadering  Door: Ewout Kattouw, ervaringsdeskundige, auteur van ‘Wie is er nou eigenlijk gek’ en voorzitter van stichting PILL
In deze workshop zal, middels een interactieve bijeenkomst, het belang van de netwerkbenadering rond psychofarmacagebruik en diagnostiek verkend worden. De verpleegkundige zal binnen deze workshop een centrale rol spelen waarbij ook aandacht besteed wordt aan de samenwerking met andere disciplines.

Workshop 6  Systeemtherapie binnen VIP  Door: Edith Peters, systeemtherapeut NVRG.  Edith Peters werkt als systeemtherapeut binnen het VIP team van GGnet.
Een eerste psychose ontstaat vaak in de adolescentie, het moment dat jongeren het huis uit willen gaan. Een psychose is ingrijpend en ontregelend, voor het hele gezin. In plaats van het huis uit, komen jongeren vaak weer het huis in. Met alle zorgen en klachten die een psychose met zich meebrengt. Hoe gaat dat in praktijk? Hoe verloopt de onderlinge communicatie, welke patronen worden er zichtbaar? Welke betekenis wordt er aan gegeven? Een systeemtherapeut heeft veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en het verbeteren daarvan.
Edith werkt graag met genogrammen en laat aan de hand van praktijkvoorbeelden en oefeningen jullie graag meedoen en meekijken.

Workshop 7 Meergezinsgroep Door: Anita Berkers, systeemtherapeut, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige. Werkzaam in expertise team VIP Noord-Oost Antes, Rotterdam en Marc Godschalk, systeemtherapeut, verpleegkundig specialist i.o.. Werkzaam in expertiseteam VIP Noord-Oost, Antes, Rotterdam. Ervaring met meergezinsdagbehandeling bij adolescenten en jongvolwassenen met anorexia.
In de jaren 1980 en 1990 werden verschillende vormen van psycho-edcuatie voor ouders, naasten en gezinnen ontwikkeld door MacFarlane en Falloon. Deze methodes zijn goed onderzocht en de uitkomsten zijn indrukwekkend. Bijvoorbeeld wordt 40% minder terugval gezien, een hogere therapietrouw en in de gezinnen een meer postieve EE (expressed emotions). Met dat laatste wordt een meer positief-constructieve opstelling van ouders en omstanders bedoeld. Deze methodieken worden in Nederland, in tegenstelling tot andere Europese landen, maar mondjesmaat toegepast. De workshopgevers zouden dat graag anders zien en hopen de workshopdeelnemers te enthousiasmeren. Het betrekken van ouders en andere belangrijke steunfiguren past in het netwerkdenken, waarin de gezamenlijkheid en samenwerking het succes mede bepaalt.

Workshop 8  Samenwerking Arkin FACT Jeugd team en EDI/VIP Team  Door: Liesbeth de Lange (psychiater Arkin), Liselotte Schiphorst (GZ-psycholoog Mentrum) en Natasja Dufais-Dudink (SPV Arkin)

Om de behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met een een ‘ultra high risk profiel’ of eerste psychose te optimaliseren wordt binnen Arkin (Amsterdam) samengewerkt tussen EDI/VIP Team en FACT Jeugd team. Doel is om patiënten zo min mogelijk te laten wisselen van behandelaar en te voorzien van passende zorg op maat. We maken gebruik van elkaars expertise en behandelaanbod. Graag nemen we jullie mee in hoe we dit doen; waar het goed loopt en waar nog winst te behalen is.

16.15   Afronding van de dag door dagvoorzitters

16.30 – 17.30  Hapje, drankje

Back To Top