Skip to: Masterclass Psychose en verslaving: gloort er licht aan de horizon?

Kenniscentrum Phrenos website

Masterclass Psychose en verslaving: gloort er licht aan de horizon?

Lange tijd hebben we gedacht dat psychose en verslaving een moeilijk behandelbare combinatie is. Gelukkig is recentelijk gebleken dat een nieuwe interventie voor stoppen met roken een hoopvol perspectief biedt. Zijn er ook voor andere middelen mooie ontwikkelingen te melden? Gloort er licht aan de horizon? Hierop zal de 8e Masterclass van het Netwerk Vroege Psychose zich op 17 april 2020 richten.

Psychose en verslaving: een risicovolle combinatie

Veel cliënten met een psychotische aandoening gebruiken in meer of mindere mate cannabis, ketamine, lachgas, alcohol, nicotine of een ander verslavend middel. Bij bijna de helft is zelfs sprake van een verslaving. Veruit de meeste ggz-hulpverleners weten dit, maar minder bekend zijn de gevolgen van ‘psychose plus verslaving’. Zo’n combinatie gaat gepaard met een verhoogd risico op terugval, zowel in middelengebruik als in psychotische klachten, klinische opnamen, schulden, geweld, slachtofferschap, detentie, dakloosheid en infectieziekten. Bovendien is er bij deze cliënten vaker en langer sprake van een onbehandelde psychose of verslaving, met alle gevolgen van dien. Omgekeerd heeft afname van middelengebruik een gunstig effect op het beloop van de psychotische aandoening.

Zoeken naar goede behandeling

In VIP- of andere teams voor (jonge) mensen met een psychose is men zich zeer bewust van deze effecten van verslaving. Maar het is minder bekend hoe je cliënten met een dubbele diagnose het beste kunt behandelen. Vaak er is er geen eenduidig behandelbeleid en gebrek aan kennis en deskundigheid op dit gebied. Bovendien laat de samenwerking tussen psychiatrische behandelteams en verslavingszorg veel te wensen over. Het lijken nog steeds twee gescheiden werelden, terwijl al decennia bekend is dat geïntegreerde behandeling van de problematiek geboden is.

Gloort er licht aan de horizon?

Dat klinkt niet erg optimistisch, of zijn er hoopvolle ontwikkelingen? Die vraag staat centraal tijdens de Masterclass van het NVP. Bekende experts zoals prof. Marta di Forti en dr. Arjen Neven zullen hun licht laten schijnen op de verschillende thema’s rondom psychose en verslaving. Tevens zullen promovendi ingaan op hun onderzoek over deze problematiek. Zo zullen de epidemiologische stand van zaken, het belang van screening, victimisatie, Integrated Double Diagnosis Treatment (IDDT) en nog veel meer de revue passeren.

Noteer daarom 17 april 2020 in uw agenda en kom naar deze mooie Masterclass in de Keizersgrachtkerk te Amsterdam!

Vrijdag, 20 november 2020


10:00 - 16:00

Klik hier voor meer informatie

Locatie

Keizersgracht 566, 1017 EM Amsterdam

URL

Back To Top