Skip to: Evaluatie van pilot IPS in gemeente Den Haag afgerond

Kenniscentrum Phrenos website

Evaluatie van pilot IPS in gemeente Den Haag afgerond

Onderzoekers van het Trimbos-instituut evalueerden een pilot bij de gemeente Den Haag waarin cliënten van ggz of maatschappelijke opvang met ernstige psychische problemen en een bijstandsuitkering, met hulp van de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) ondersteuning kregen bij het zoeken en behouden van werk. De uitkomsten van de pilot zijn positief.
De gemeente Den Haag is de eerste gemeente in Nederland waar systematisch uitgeprobeerd en onderzocht is of de methodiek Individuele Plaatsing en Steun (IPS) werkt bij deze specifieke groep cliënten van de ggz of een maatschappelijke opvanginstelling. Om hun arbeidsparticipatie te verbeteren startte de gemeente samen met onder andere ggz-instelling Parnassia Groep en maatschappelijke opvanginstelling Housing First een pilot.
Vooral de mensen die cliënt zijn van de ambulante geestelijke gezondheidszorg blijken in deze studie baat te hebben bij IPS: bijna twintig procent van hen had op enig moment betaald werk. IPS, met als kenmerk dat snel naar werk gezocht wordt zonder training vooraf, biedt voor die groep veel perspectief. Voor cliënt van de maatschappelijke opvang lijkt het meer geëigend een alternatieve aanpak te bedenken. In hun geval spelen vaak dermate sterke belemmeringen (zoals justitiële factoren) dat IPS-aanpak minder goed te realiseren lijkt.
Voor de IPS-pilot werd door de gemeente Den Haag (opdrachtgever) vanuit het Werkgeversservicepunt (WSP) samengewerkt met de Parnassia Groep, Housing First en, voor de training in IPS, Kenniscentrum Phrenos. Het Trimbos-instituut voerde het evaluatieonderzoek uit.
Lees ook het nieuwsbericht op de website van het Trimbos-instituut
Download het rapport

Back To Top