Skip to: ENMESH 2017 in Groningen

Kenniscentrum Phrenos website

ENMESH 2017 in Groningen

ENMESHHet tweejaarlijkse internationale congres van de European Network For Mental Health Service Evaluation (ENMESH) vindt in 2017 plaats in Groningen. Het Rob Giel Onderzoekscentrum en Kenniscentrum Phrenos nemen de inhoudelijke programmering en organisatie van het congres op zich.

Málaga

In oktober 2015 vond de vorige editie van dit congres plaats in Málaga. Nederlandse onderzoekers konden niet alleen hun eigen onderzoek presenteren, maar ook kennis nemen van tal van onderzoek uit alle hoeken van Europa. Ontwikkelingen die zich nu voordoen in Nederland, zoals de vermaatschappelijking van de zorg en de transities naar de gemeenten, zien we ook in het buitenland. De onderzoekers van Kenniscentrum Phrenos vonden het boeiend en inspirerend om te zien hoe collega’s in het buitenland daar onderzoek naar doen. Van Phrenos presenteerde Chrisje Couwenbergh  de resultaten van de KRAS, het evaluatieonderzoek van de implementatie van de richtlijn Schizofrenie in Nederland.
De voorbereidingen voor het congres in Groningen zijn al begonnen. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.
 

Back To Top