Skip to: Enik start met Enik Retreat

Kenniscentrum Phrenos website

Enik start met Enik Retreat

Enik Retreat is een soort bezinningsweek voor mensen die hun leven weer op de rails willen krijgen. Met dit nieuwe aanbod geeft Enik mensen met ernstige psychische aandoeningen de kans om aan hun herstel te werken. Je logeert 5 dagen in een gezellige kamer, maakt gebruik van een huiskamer en geniet samen met anderen de maaltijd. In een groep werk je je eigen herstelplan uit (WRAP: Wellness Recovery Action Plan). Het delen van ervaringen, herkenning en de handvatten die de ervaringsdeskundige cursusleiders je bieden, helpen je daarbij. Omdat je een week uit je eigen omgeving bent, biedt Enik Retreat je letterlijk de ruimte om je geheel aan je herstel te wijden.

Film

In een korte film maken ervaringsdeskundigen van Enik duidelijk wat Enik Retreat te bieden heeft. Zie de Enik Retreat op Youtube

Back To Top