Skip to: Eerste training co-facilitators MoVIT

Kenniscentrum Phrenos website

Eerste training co-facilitators MoVIT

Op 21 juni vond de eerste training plaats voor co-facilitatoren MoVIT. MoVIT is het Model voor Intercollegiale Teamuitwisseling dat  op inititiatief van het Netwerk Vroege Psychose (NVP) door Phrenos ontwikkeld werd. Financier was het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. In 2017 vonden pilots plaats, bij teams van het Netwerk Vroege Psychose en bij teams van het actieplatform Herstel voor Iedereen! Belangrijke uitkomsten uit de pilots waren dat goede matching van de teams en de motivatie van de deelnemers van groot belang waren voor het succes van de teamuitwisseling.

Co-facilitatoren

Co-facilitatoren bekleden een belangrijke rol in de voorbereiding en uitvoering van de teamuitwisseling. De begeleiding van de teamuitwisseling wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Phrenos. De eerste bijeenkomst wordt geleid door een facilitator van Phrenos, samen met één of meer co-facilitatoren vanuit de deelnemende teams. Co-facilitatoren krijgen een training vooraf. De verwachting is dat co-facilitatoren na enkele MoVIT-rondes en coaching zelf in staat zijn een MoVIT-cyclus uit te voeren (en daartoe zelf een co-facilitator op te leiden).

7 Co-facilatoren getraind

Op 21 juni werden 7 mensen getraind, afkomstig uit instellingen verbonden aan het actieplatform Herstel voor Iedereen! In september volgt weer een groep uit deze gelederen. In het najaar zullen bij deze instellingen MoVIT-bijeenkomsten worden georganiseerd.

Meer weten over de MoVIT?

Download de folder over MoVIT

Back To Top