Skip to: Drie lezingen Herstel en Filosofie: over open ruimte, zin en betekenis

Kenniscentrum Phrenos website

Drie lezingen Herstel en Filosofie: over open ruimte, zin en betekenis

Eerste lezing vindt plaats op 21 april 2017 (14.00 uur tot 17.00 uur) in de Tuinzaal van het Centraal Museum, Utrecht. De sprekers zijn Awee Prins en Wouter Kusters.
Awee Prins is filosoof en doceert fenomenologie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Lees hier een interview met hem in de Volkskrant, 24-12-2016.
Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Hij schreef onder andere Filosofie van de Waanzin, waarin hij zijn eigen ervaringen met psychoses en de psychiatrie op een filosofische manier beschrijft.
De twee volgende lezingen staan gepland op:
Vrijdag 15 september, 14.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 24 november, 14.00 tot 17.00 uur

Waarover gaan de lezingen?

In de geestelijke gezondheidszorg wordt hard gewerkt om herstelondersteunende zorg vorm te geven. Het begrip ‘herstel’ brengt een vernieuwende kijk op psychisch leed en de zorg. Ervaringskennis en eigen regie zijn hierbij centrale begrippen. Tegelijk vragen gebruikers van de zorg meer aandacht voor zingeving en existentie. In de praktijk blijkt het lastig om hiervoor ruimte te maken. Opvattingen verschillen over wat zingeving is en wat existentiële vragen zijn. Een begrip als spiritualiteit wordt hierbij vaak genoemd, maar wat hiermee precies bedoeld wordt, blijft veelal onduidelijk.
Vragen over zingeving en existentie behoren bij uitstek tot het domein van de filosofie. Van oudsher is er een verbinding tussen psychiatrie en filosofie rondom de vraag: wat is de mens? Met deze lezingen willen we het gesprek over zingeving, spiritualiteit en de betekenis van psychische ervaringen met nieuwe perspectieven en ideeën voeden.

In de lezingen ligt de focus op:

  1. Ter discussie stellen, bekritiseren en openbreken van de vermeende vaste betekenissen van de begrippen depressie en psychose, die vaak verbonden zijn met ingesleten manieren van spreken in medicaliserend taalgebruik.
  2. Beschouwingen en ervaringen aanreiken rondom spirituele ruimte, ziel, ‘resonantieruimte’ en soortgelijke complexe begrippen die verwijzen naar een ervaringsveld dat zich niet zo eenvoudig voor heldere verwoording en kant-en-klare betekenisgeving leent.

 
De lezingen worden georganiseerd door de Werkplaats Herstelondersteuning en Stichting Psychiatrie en Filosofie _psychiatrie-filosofie-klein-lw-scaled_png
00herstelMeer informatie en inschrijven
 

Back To Top